Wel bij varen…

Waar mantelzorg appelleert aan de insteek van anderen, is het tegenwoordig ons een zorg hoe die zorg er in het algemeen is gaan uitzien. Waar onze buurlanden al heel lang een andere insteek gewend waren, komt het tegenwoordig ook in onze zorg voor dat het bezoek voor een steek dient te zorgen, wanneer de zorg op de afdeling het af laat weten. De invoering van het Elektronisch Patienten Dossier vraagt nu eenmaal tijd. En van een mondelinge dan wel schriftelijke overdracht kan ternauwernood sprake meer zijn. Let wel ternauwernood, want als de ontwikkelingen die zich momenteel voordoen leiden tot een robotisering van die eerder genoemde zorg kan het haast niet anders dan dat managers zijn verdwenen, Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundigen in het Museum terug te vinden zijn, alwaar zij suppoostenwerk verrichten dan wel een uitleg geven hoe het er in hun tijd aan toe ging, dan wel als fossielen worden behandeld, na jarenlang behandelingen hebben uitgevoerd. Eten en drinken op het bord van de naaste terecht komt, en wanneer er geen naasten zijn is ook Tafeltje Dekje uit het hele systeem verdwenen. Standaardeten de grote teneur en de magnetron viert hoogtij. De smaak: daar viel al langer over te twisten en de kleur over het geheel genomen laat het ook dit keer afweten. Kijk niet vreemd op wanneer witvis, een aardappeltje en bloemkool niet direct uit gaan nodigen om daar de kiezen voor te laten malen. En wanneer voeding een onderdeel kan zijn van het genezingsproces, iets om naar uit te kijken wanneer je afhankelijk bent van een opname in een ziekenhuis je hooguit de dag kunt gaan prijzen wanneer je weer in je eigen omgeving komt te verkeren. Neen, een ziekenhuis is geen hotel, neen een ziekenhuis kenmerkt zich niet door de gastronomie die wij in een restaurant gewend zijn, neen, een ziekenhuis dient niet om wellness te bieden en een sauna dan wel een spa is ook niet voor handen. Dan zul je elders dienen te vertoeven. Maar een ziekenhuis kan zich wel inzetten voor de individuele menselijke maat. Een ziekenhuis kan er wel voor zorgen dat de mens in bed zich ook als mens behandeld wordt. Een kwestie van bejegening. Een kwestie van aandacht. Een kwestie van afleiding. Een kwestie van vertrouwen. Maar… als aan die poten wordt gezaagd, als dat vertrouwen wordt geschaad dan wel niet aanwezig is, hoe verloopt het dan met degene die afhankelijk is van de zorg die wordt geboden” En wie is dan degen die daar wel bij vaart…”!