Weeromslag…

‘Ga door, ga door, is het niet van achter dan is het wel van voor!’ Een nogal dubieuze tekst. Het kan immers van alles gaan betekenen. Slaat kant noch wal, breekt dit keer geen ijzer en laat zich ternauwernood smeden, laat staan dat deze tekst over het voetlicht treedt. Het heeft wat scabreus en het heeft weinig zin daar nog meer woorden aan vuil te maken. Mogelijk dat Kees mij deze woorden in de mond heeft gelegd, gezien het feit dat zijn volgende performance in het kader van ‘Vuile wasdag’ komt te staan en ik ervan uitga dat Cor ook nu weer het geheel met zijn teksten zal gaan opluisteren. Ik zie ernaar uit en ga er ook dit keer vanuit dat de kunstenaar onder de noemer van Kolaria ook dit keer zijn gasten weet te verrassen. Zit  er dan ook aan te denken om juist deze tekst aan Kees te doen toekomen in de wetenschap dat hij zowel links- als rechtshandig is. Handig is in deze. En dat de hondenfluisteraar het dit keer af laat weten, hoewel het blaffen waarschijnlijk niet is verleerd. Dat is een geheel ander geluid dan een dertigtal Kawasaki’s die hier het woonerf verlaten. Of een man op kamers die de buurt vergast op smartlappen afgewisseld door de dreun van house. Waardoor sprake is van overlast in een voor het overgrote deel nogal stille buurt. En wanneer zijn muziek het af laat weten er niet voor terugdeinst om zijn liefde voor een ander uit te schreeuwen onder het geluid van een luidkeelse ruzie. Waardoor de buurt zich afvraagt of dit voldoende is om de wijkagent te belasten met deze vorm van overlast. Begrip hebben voor elkaar dient nu eenmaal een tweetal belangen…


IMG_7511


IMG_7515


IMG_7518
Maar voor de rest valt er weinig te melden. Hooguit dat ik lid ben geworden van de Dichterskring Alkmaar, dat het fotocafe zich kenmerkte door de ontspannen sfeer die er heerste en dat alles wat neigt naar een vereniging zich opmaakt om de zomer te begroeten en de activiteiten te voorzien van een waakvlam. De gemoederen over het geheel genomen nog lang niet verhit zijn en hoewel sluiers van bewolking er allesaan doen om zich van het luchtruim meester te maken, zich op de Geestmeerambacht mensen zich in grote getallen opmaken om het Indian Summer Festival te omhelzen het te bidden is dat de aangekondigde weeromslag nog even op zich laat wachten. Zo’n dag is het vandaag, waarbij hooguit een enkele mededeling in staat is om dit bericht van de nodige inhoud te voorzien…