Wat…"! DAT!

Het duurt even maar dan heb je ook wat! Het antwoord op de vraag omtrent wat. Het zal je maar gebeuren dat het wat wordt ingeruild voor het wad. Waardoor de zeespiegel niet langer stijgt, het aangepaste Deltaplan alsnog wordt ingeruild voor lager wordende dijken en de klimaatverandering niet langer doorzet. En dat toekomst-voornemens zich alsnog uit laten betalen, de economie niet langer meer afhankelijk is van fossiele stroom en kolen reeds een jarenlang kwijnend bestaan kennen in de verschillende musea, dat Shell en andere oliemaatschappijen hun schaliegas niet langer uit de bodem persen laat staan dat Taqa een herinneringsmonument in de Bergermeer heeft achtergelaten. En dat alles door het enkelvoudige woord wat. Hetgeen ook op de toekomst van toepassing wordt geacht. En dat de olie ooit afkomstig uit het Midden Oosten de stroom aan dollars heeft af zien nemen en dat de wereld slechts door een enkele munt wordt vertegenwoordigd, de wereldmunt, dat de G7 reeds lang door de omstandigheden is afgetreden en dat de Verenigde Naties bepalend is voor niet alleen de wereldvrede, maar ook op beperkte schaal nog oorlogen toestaat onder het oog van de vele camera’s die dit spektakel wereldwijd uitzenden door de teloorgang van de Fifa. Dat Blatter eeuwig ruste in vrede is een welkome verademing…
Ook vandaag heeft het er veel van dat mijn gedachten weer eens aan de loop gaan. Dat vrede en veiligheid nog steeds niet gegarandeerd kan worden, dat waar mensen zijn er zich altijd verschillen en geschillen blijven voordoen en dat de menselijke aard nu eenmaal is zoals deze zich veelal aan anderen voordoet. Dat macht, het de baas willen spelen nog steeds een horde aan volgelingen tot gevolg heeft, dat het grootschalige denken vaak kleinschalige gevolgen heeft en dat wat ooit als een kleine eruptie begon, fatale gevolgen elders kan hebben nog steeds van doorslaande aard kan zijn. Je kunt nu eenmaal de aard van het beest niet veranderen. De aard van het beest dat in ons allen schuil gaat, zich niet eerder laat zien dan dat de omstandigheden daar zijn. Ook dat heeft naar mijn idee te maken met wat. Wat gebeurt daar” Wat is daar aan de hand” Wat, indien… en het alsen en het stellen vindt de overhand. En met die overhand kan gespeeld worden. Door wereldleiders. Door de megalomanie van een enkeling. En wanneer een bevolkingsgroep zich hier niet door in de luren laat leggen, ontstaan er nieuwe kansen, andere mogelijkheden en in het besef dat het uiteindelijk wel goed zal komen… slaat de twijfel wederom toe. Neen. Het eenvoudige woord wat doet geen recht aan de mogelijkheden die zich hierbij voordoen. Dus wordt het uiteindelijk stellig DAT!