Waarheid en de vaart der volkeren.

Zaken zijn, in zekere zin, altijd beperkt. Wanneer het echter triviale zaken zijn, dienen zich ongekende mogelijkheden aan. Neem nu een verdachte brand. De aanstichter huldigt zich in stilzwijgen en de brandweer ontfermt zich over het vuur. De buitenbekleding door het Gemeentebestuur aangebracht opdat een etterende puist aan het zicht onttrokken wordt, maant de eigenaar van het leegstaande pand om actie te ondernemen. Actie in de vorm van het slopen van de restanten. En wanneer een bedrijf zich meldt om deze klus op zich te nemen, wordt waarschijnlijk een nieuw steekspel voorbereid. Eenvoudigweg de vraag: ‘wie gaat dit betalen…’ zal niet direct voor een eenduidig antwoord zorg gaan dragen. Een vergelijkbaar fenomeen doet zich voor wanneer een organisatie besluit om een beleidsdag in te voeren. Met beleid wordt getracht om allen dezelfde kant op te laten bewegen, maar wanneer dit mensen in een organisatie betreft valt het verdomd niet mee om alle neuzen dezelfde kant op te laten gaan. Dan kunnen onderhuidse ergernissen plotsklaps op gaan spelen, dan worden zaken in een ander kader gezet dan wel is het zo dat de verborgen agenda’s worden getrokken en een ander speelveld gaat ontstaan. Waarbij vooronderstelde spelregels wel eens met voeten kunnen worden betreden. Over al dit soort zaken hoef ik me in de regel niet meer druk te maken. Maar soms doet zich een fenomeen voor dat juist aan al die onderhuidse ergernissen alle kansen biedt om tevoorschijn te komen. Dan kan soms blijken dat men met een dubbele tong dan wel met een Januskop de strijd wenst aan te gaan. Het heeft ook veel weg van de doorsnee politiek die men in Nederland bedrijft. De achterafjes die vooraf de ingenomen standpunten gaan bepalen. Het bedrijven van politiek vergt nu eenmaal een gemiddelde, tenzij het individueel belang prevaleert boven het algemeen belang. En dan ontstaat een andere strijd: de strijd omtrent de waarheid en het belang. Nu valt in de regel de waarheid op voorhand met een korreltje zout ingenomen te moeten worden, teveel zout zou immers de bloeddruk niet ten goede komen, maar ook hier stapt men in de regel vrij eenvoudig overheen. Vrijzinnig zou ik haast willen zeggen en door dit te zeggen loop ik de kans dat ik uitspraken in de regel niet zo tot me neem als de spreker dit mogelijk zal hebben bedoeld. Een beetje beschouwend dit keer en de reden is ook heel eenvoudig. Wat foto’s van de afbraak van het pand van Tuyp. De etterpuist die in een week tijd aan het oog wordt onttrokken en waar mogelijk op termijn een nieuw woonblok dan wel een uitbreiding van de leegstaande panden van het winkelcentrum Overstad opnieuw furore kunnen gaan maken. En ik stel me voor dat de Wethouder Kaas Kloos over niet al te lange tijd weer met nieuw elan het een en ander zal gaan aankondigen omtrent… ja omtrent wat. Iets in de trant van Alkmaar en de vaart der volkeren…”!


IMG_2483


IMG_2484


IMG_2485


IMG_2487