V&VN

Arie. Ook hij heet Arie maar laat zich niet tegen die andere Arie uitwisselen. Doet Arie denken aan een getatoueerde halfgod, lacht deze Arie mij vriendelijk toe. Arie Dijkstra is dan ook hoogleraar Sociale Psychologie van gezondheid en Ziekte. Hij heeft tien jaar als verpleegkundige gewerkt. En staat garant. Voor een column in V&VN. Een vakblad. In zekere en onzekere tijden gezien de titel van het voorwoord van de voorzitter.
Neerlands hoop in bange dagen. Mevrouw Marian Kaljouw stelt dat:
” ‘we moeten rekenen op een bezuiniging van meer dan 10 miljard euro in de zorg! Het lijkt een mission impossible”‘


iGer.nl
“Maar we hebben V&VN. V&VN vertegenwoordigt deskundige en schaarse professionals, namelijk verpleegkundigen en verzorgenden. En die wil iedereen wel, want in 2020 hebben zo’n 5 miljoen mensen een chronische ziekte, is er in veel gevallen sprake van een co-morbiditeit, zijn de meeste mensen gewoon thuis en is er sprake van eenzaamheid, verwaarlozing, verdriet en angst. Ook kan dan niet iedereen zich de kwaliteit van zorg veroorloven die eigenlijk noodzakelijk is. Het aantal mantelzorgers is over tien jaar drastisch afgenomen en vrijwilligers zijn zorgvragers geworden.” En dan is het tijd!
Voor Arie. Arie Dijkstra wel te verstaan, want”” Dijkstra denkt! De kunst van het klagen
patiënten klagen dagelijks; over hoe sterk de symptomen zijn en hoe vervelend hun situatie is. Dat doen ze niet voor niets. Het primaire doel van klagen is namelijk het verkrijgen van steun van anderen. Anderen moeten immers wel merken dat zij steun nodig hebben. Maar onderzoek laat zien dat het er wel op aankomt hoe iemand klaagt. Proefpersonen kregen een interview te horen met een zogenaamde patiënt, een actrice die de rol van kankerpatiënte speelde. Er waren drie interviews. In het eerste interview vertelde de patiënt vooral hoe slecht het ging en hoe slecht ze zich voelde. In het tweede interview vertelde de patiënt vooral hoe actief ze met de ziekte omging en hoe positief en optimistisch ze was. In het derde interview vertelde ze zowel over hoe slecht ze zich voelde als over hoe actief en optimistisch ze was. Nadat proefpersonen naar een van de interviews hadden geluisterd, kwamen zij daadwerkelijk in contact met de patiënt. Wat bleek” De negatieve patiënt kon op de minste steun rekenen. Proefpersonen gingen tijdens het contact verder van de patiënt af zitten, ze lieten non-verbaal sterker zien zich niet op hun gemak te voelen in het contact en ze hadden minder interesse in verder contact met de patiënt. Het negatieve verhaal van de patiënt stootte de sociale steun af. De actieve, positieve en optimistische patiënt kreeg ook wat minder steun. Dit verhaal was niet helemaal betrouwbaar; het was alsof de patiënt zich beter voordeed. Het was de patiënt die gebalanceerd klaagde die het meeste steun en de meeste sympathie kreeg. Deze houding stootte de sociale steun niet af; het medeleven kreeg de kans. Het is voor patiënten dus nog een hele kunst om sociale steun te krijgen. Gelukkig kijken verpleegkundigen en verzorgenden daar doorheen en steunen zij de patiënt ongeacht de manier van klagen. Toch”


iGer.nl
En dit toch” is dodelijk. Want klagen ligt, in zekere zin, in onze huidige cultuur besloten. Het weer, de tijd, het geld, het goed, het minder goede en het beste wat in vroeger tijd zo vanzelfsprekend was. Hat kan altijd een graadje erger, een graadje kouder, een graadje warmer. Of met een graadje meer aan enthousiasme, een graadje meer aan lust, een graadje minder wellust. Of een graadje meer als het om sexy gaat. Of ouder dan mevrouw P. Paay. Of mevrouw Penny de Jager die het ooit deed met wijlen Rick van der Linden. Van Ekseption. Nog weer wat ouder en nog niet gevraagd door Playboy om als overjarige Playmate met een stel afgekloven bunny oren te worden afgebeeld. Dan ook gaan we praten. En stomweg vergelijken. En oordelen. Waarderen desnoods.

Om roem te vergaren” Of om ook nog eens die vijftien minuten van eeuwige roem te ondergaan. Voor de ondergang. Zoals in bellen

BELLEN

Straks is zij dood

mijn tranen zijn

achter mij

verdroogd

wacht ik

straks is zij dood

eigenlijk

is zij dood

alleen

die dood laat

nog wat op zich

wachten

straks

de telefoon

gaat over…

en dan zou ik kunnen besluiten die telefoon stomweg over te laten gaan!


iGer.nl

I C U!