VroegAhhhhh


iGer.nl
Vroegahhh”
Sprak ik weleens leerlinggroepen toe. Ten tijde van een afronding dan wel ten tijde van een afsluiting. Vroegahhh was het woord voeren voor mij veelal de gelegenheid om weer eens in de pen te klimmen en een, op mijn eigen wijze naar voren gebrachte, memorabele toespraak in elkaar te flanzen.
Maar veelal gingen die woorden in het gedruis van feestelijkheden verloren. Een van die feestelijkheden die ik heden met JU wil delen gaat over een eerste keer. Die keer dat voor het eerst de uitwerking van Gekwalificeerd voor de Toekomst een periode van negen maanden achter de rug had. Waarin voldaan moest worden aan vooronderstelde kwaliteitseisen en het geheel nog niet eens op papier uitgewerkt was. Waarin twee geloven op dat ene kussen, de duivel de gelegenheid gaf ertussen te gaan slapen. En dat alles vandaag in een ongedacht kader, waarvoor gaarne aandacht!
Beste Wik,
Hierbij bevestig ik je verzoek d.d. 22 maart jl. om gebruik te willen gaan maken van de FPU-regeling en daarom per 1 augustus 2010 ontslag te willen nemen bij de Amarantis Onderwijsgroep.
Dit brengt veel verandering voor je mee. Om je te informeren over een aantal rechtspositionele gevolgen, ontvang je hierbij een informatiebijlage. Ook staat er veel belangrijke informatie voor jou op de internetsite www.abp.nl.
Ik wil je danken voor alle jaren van trouwe dienst bij Amarantis en haar rechtsvoorgangers. Ik hoop dat jenog vele jaren in gezondheid mag genieten van een welverdiende FPU.
Met vriendelijke groet, etc.


iGer.nl
Welnu:
IK BEN NOG NOOIT ZWANGER GEWEEST! TENMINSTE, DAT WIL ZEGGEN… NOU JA, IN LETTERLIJKE ZIN NIET! JULLIE MAAKTEN OP EEN GOEDE DAG JULLIE OPWACHTING. AAN DIT GEBEUREN GING EEN HEEL BIJZON”DERE CONCEPTIE VOORAF. NIET ALLEEN HAD ER OP MACRO-NIVEAU EEN SAMENSMELTING TUSSEN DE MINISTERIES VAN ONDERWIJS EN VOLKSGE”ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT PLAATS GEVONDEN, MAAR OOK VIEL TE CONSTATEREN DAT DE MESO-RELATIE SYNOPSIS EN DUIN & BOSCH NIET ZONDER GEVOLGEN WAS GEBLEVEN! EN ZOALS HET EEN GOEDE ZWANGERE VADER BETAAMT, RAAKTEN OOK MIJN HORMONEN ZO AF EN TOE DANIG IN DE WAR. ZIEKTENLEER EN ANATOMIE WAREN OPEENS GEEN ABSTRACTIES MEER, MAAR KREGEN INHOUD! OP ZO’N MOMENT WORDT OOK DEELKWALI”FICATIE 303 (ZOALS JULLIE ALLEMAAL WEL WETEN PREVENTIE EN G.V.O.) REALITEIT. JE GAAT DAN ANDERS TEGEN DE LICHAMELIJKHEID VAN PERSONEN AANKIJKEN EN 302 ALS BASISZORG WORDT DAN EEN EITJE! JE STAAT MIDDEN IN DE ONTWIKKELINGEN VAN DE 206 MAAT”SCHAP”PIJ, VERONDERSTELT DAT JE DE ENIGE BENT DIE ZWANGER IS EN BEVIND JE DAN IN EEN UNIEKE SITUATIE. JE WORDT OVERVALLEN DOOR ONZEKERHEID. OOK TWIJFEL WORDT JE DEELGENOOT. ZOU ALLES WEL GOED GAAN MET DE VRUCHT VAN DIT SAMENGAAN”! GELUKKIG BIEDT DEELKWALIFICATIE 410 UITKOMST! ZWANGEREN, BARENDEN, KRAAMVROU”WEN OM OVER DE PASGEBORENEN NOG MAAR EVEN TE ZWIJGEN! ZOU HET MISSCHIEN EEN KEIZERSNEDE MOETEN WORDEN!” OOK DAAR BIEDT HET SAMNEHANGEND STELSEL UITSLUITSEL. DE CHIRURGISCHE ZORGVRAGER 406 BIEDT VOOR EN NA DE INGREEP MOGELIJKHEDEN. U MERKT HET AL: VOOR ALLE MOGELIJKE PROBLEMEN WORDEN OPLOSSINGEN GEBODEN.
EN DAN GA JE JE DRUK MAKEN OMTRENT HET GEESTELIJKE DEEL VAN JE KIND IN WORDING. JE HOOPT STIEKEM DAT HET NIET 408 VERSTANDE”LIJK GEHANDICAPT ZAL ZIJN, LAAT STAAN DAT HET VROEGTIJDIG MET 409 GECONFRONTEERD ZAL GAAN WORDEN, HOEWEL HET VERPLEGEN VAN ZORGVRAGERS MET EEN PSYCHIATRISCHE ZIEKTE DAAR OOK WEER ANT”WOORDEN OP GEEFT. CHRONISCH ZIEKEN 405a EN 309 HET VERZORGEN VAN GERIATRISCHE ZORGVRAGERS DIE TERMINAAL ZIJN IS WEL HEEL VER VAN HET ZIEKENHUISBED VERWIJDERD! HET ZIJN WAT FLARDEN DIE ZO DOOR JE HOOFD KUNNEN SCHIETEN, HET ZIJN OOK DIE ELEMENTEN DIE DOOR MIJN HOOFD SCHIETEN. DAN HEB IK NOG NIETS GECOORDI”NEERD 403, LAAT STAAN 401 GEPLAND EN IS MIJN INTERACTIE 204, WAAR GETRACHT WORDT MIJN BEROEPSHOUDING RESPECTVOL TE ONTWIK”KELEN, NOG LANG NIET UITGEBREID ONTWIKKELD. BEN IK IN STAAT OM DE KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID VAN MIJN BORELING TE BEVORDEREN” NIET ALLEEN PEUGEOT KENT DE AANDUIDING 404! JAMMER DAT DE TERMEN XSARA, SNOEK EN EEND NIET VOOR DEZE ONDERWERPEN GE”SCHIKT ZIJN GEMAAKT!
UITEINDELIJK, VANDAAG, IS DE DRACHT VOLBRACHT! WIE SCHETST NU MIJN VERBAZING DAT DIT SAMENZIJN NIET EEN “”n-, NOCH EEN TWEE- LAAT STAAN EEN DRIE- MAAR EEN VIERLING TOT GEVOLG HAD. A IS ECHTER EEN COUVEUSE KINDJE EN HIER DUS NIET AANWEZIG. DAT HEB JE SOMS MET PASGEBORENEN, HEB IK DANKZIJ 410 ONTDEKT! JUIST DAN WORD JE OP DE FEITEN GEDRUKT! DAN BEGINT DAT PROCES VAN OPVOE”DEN WAAR GEEN KWALIFICATIES VOOR STAAN, HOOGUIT EEN VERMELDING BIJ DE BURGERLIJKE ADMINISTRATIE VAN HET EUROPA-COLLEGE DGW! WANT OPVOEDEN DOE JE NIET AAN DE HAND VAN DE VOORBEHOUDEN HANDELINGEN 402! DAT GAAT NIET AAN DE HAND VAN EEN H.V.V.! STOM EIGENLIJK, HOEWEL … DAT BIEDT OOK ENIGE RUIMTE! EN DIE RUIMTE WORDT U NU GEGUND! U GAAT DE PRATIJK IN EN GAAT TRACH”TEN DE TRANSFER TE DOEN PLAATVINGEN, GEINTEGREERD EN WEL! IK WIL TOCH NOG IETS MEEGEVEN: ‘JE DOET WAT JE WEET EN …’ SUCCES EN DANK, OOK MEDE NAMENS DE COLLEGA’S!
Ook toen al liet ik mij leiden door mijn eigen Leitmotiv:

‘je doet wat je weet en je weet wat je doet.’

De vraag in hoeverre het competentiegericht onderwijs ook nog van deze slogan gebruik kan maken is niet meer aan mij. En dat van die trouwe dienst: ook daar valt wel wat op af te dingen dan wel een korrel zout aan toe te voegen: docent zijn”! Mensen die denken dat ze ooit een vak geleerd hebben! En ik dan niet in de laatste plaats!


iGer.nl
En de reden”! Vandaag had mijn vader 90 kunnen worden, ware het niet dat” bedankt dus Pap!