vrijdag vrij dag!

Geen kat gezien. Geen ladder zien staan. Het heeft er veel van dat alles zich schuil houdt. Dat eenieder er alles aan doet om deze dag feilloos te doorstaan. Zelfs geen melding in de krant. Terwijl die daar meestal enige aandacht aan besteed. Dan wordt het vandaag de dag toch weer wat kleurloos. Niet dat de zon niet probeert door het wolkendek heen te dringen. Opdat het de mensheid probeert te laten doordringen dat het niet zomaar een dag is. Vrijdag gaat nog wel. Het boodschappen doen voor het weekend lukt ook nog wel. De datum overslaan, wordt al wat moeilijker. Onverbiddelijk schenken multimedia aandacht an die datum. En ook ik kan er niet omheen. Niet dat ik van plan was mij door deze datum in de luren te laten leggen. Zoveel luren laat ik mij nu eenmaal niet leggen. Uiteindelijk kan ik er niet meer omheen: vrijdag, de dertiende. Van het jaar onzes Heren 2012. Januari nog wel. En dat heeft dan weer niets uitstaande met de eerder genoemde elfde en de twaalfde. Neen nogmaals, vrijdag de dertiende.
Ook ik houd me enigszins schuil. Je moet nu eenmaal niet de duvel verzoeken. Door net te doen alsof ik gek ben, moet het mij lukken om deze dag,zonder ernstige kommer en kwel, aan die andere dagen te gaan rijgen. Mocht het vandaag echter net zo voorspoedig gaan als tot nu toe: we houden er nog twee dit jaar tegoed. Dus mocht het vandaag met een sisser aflopen: ach, wat niet weet hoeft dit keer ook niet te deren. En voor de rest” Hoedt u voor een zwarte kat, laat de economie een dagje thuis werken, neem geen risico indien je de mooiste luchtspiegelingen worden voorgehouden, stel vandaag uit wat je morgen ook nog kunt doen en laat de ladders daar waar ze de minste ongelukken kunnen veroorzaken. Gewoon liggen laten. Verder gewoon doen alsof je neus bloedt. Rendementen in het verleden zijn nu eenmaal geen garantie voor de toekomst. Wat niet weet, dat niet deert. En tot slot: opgestaan is plaats vergaan!
Genoeg gebeuzel! Genoeg ongein wat ik met je weet te delen. Genoeg tijd stilgestaan bij veronderstelde apostelen. En waar JC op die bepaalde vrijdag later het genoegen mocht smaken dat dit een Goede Vrijdag zou zijn, is er voldoende ammunitie tegen deze dag, in de loop der eeuwen, in stelling gebracht. Stellingen. Zoals ooit M. Luther zijn geschrift aan de kerkdeur timmerde. Zoals tegenwoordig hypotheses als discussie uitgangspunten kunnen dienen. Want gesproken dient er stelselmatig te worden. Was het alleen maar om de Nederlandse bevolking aan de buis te blijven kluisteren. Of om de roddel opeen ander plan te kunnen brengen. Het klein burgerlijke te kunnen ontstijgen om hemeltergend met iets compleet oneens te zijn. Waarbij de overtuiging van de een, het ineenschrompelen van de ander tot gevolg heeft. Gelijk een slak die zich van veel zout niets meer weet te herinneren. Hooguit met veel gesis ten onder gaat. Zelfs niet de mogelijkheid geboden wordt, in zijn huis een laatste rustplaats te vinden. Waarbij het gekwaak der kikkers verstomd. Nu is dat over het algemeen in januari ook absoluut niet opportuun. Zoals er zoveel niet geheel opportuun is. Sinds de Majesteit zich een politieke uitspraak heeft gepermitteerd. En Rutte zich transparant heeft weten op te stellen. Een hoofddoek. Een hoofddeksel. Een dekselse Koningin die zich aanpast an het land wat haar gastvrijheid verleent. Waarbij zij,op haar manier, getuigt van respect. Waar eenieder de mond vol van heeft. En waar Geert er dan weer mee vandoor gaat. Onze Geert. Absoluut niet mijn Geert. Zoals wij ook opeens allemaal gaan lijden aan de collectieve bewustzijnsvernauwing indien voetbal op het programma staat. Ik moet er nu eenmaal niet aan denken om dan de omschrijving: ‘wat waren we goed!’ in de mond te nemen. Niet alleen omdat ik me niet wens te conformeren, maar meer omdat ik er niets mee heb en er ook niets voor doe.
Niet sta te juichen. Niet met verwrongen handen en toegeknepen billen aan de beeldbuis ben gekluisterd. Niet mee beweeg indien er sprake is van een collectieve afgang. En nog veel minder van een collectieve glorie. Waarmee ik alleen maar wil zeggen, dat ik opteer voor het Ceta Bever Buiten Beentje. Ook deze dieren kennen aanslagen. Op hun leven nog wel!
Arnhem – Waarschuwing voor bevers
De gemeente Arnhem heeft gisteren borden geplaatst op de dijk langs de Rijn om het verkeer te waarschuwen voor overstekende bevers. De afgelopen tijd zijn daar kort na elkaar drie jonge bevers gevonden die waren doodgereden. De maximumsnelheid op de dijk is verlaagd naar 30 kilometer per uur.
Bevers” Bevers in Nederland” Nu weet ik wel dat bevers dammen bouwen. Maar waar bouwen bevers dan dammen” In de Rijn” Of in de uiterwaarden” Zijn het autochtone bevers” Of bezitten zij misschien ook allochtone genen” Is dit iets voor de Hamsterpolitie” Dienen er veilige oversteekplaatsen voor deze dieren gemaakt te worden” Is het juist de eerder genoemde politie die een extra bevoegdheid dient te krijgen, om als klaarovers deze oversteekplaatsen te gaan beveiligen” Wordt het mogelijk dat ook voor hen, gelijk de paddentrek, veilige tunnels worden gebouwd” Wanneer worden de eerste kamervragen door de Partij voor de Dieren hieromtrent gesteld” Ligt hier wederom een schone taak voor Marianne Thieme weggelegd”
Of zou het een grap zijn” Juist voor vrijdag de dertiende” Als voorafje op 1 april” Wie het zeker weet, mag van harte reageren. Ik ben simpelweg razend… benieuwd dit keer!