Vrijdag jawel, de dertiende!

Maak er een feestje van! Daag uit! Laat je verleiden om juist vandaag die zwarte kat te aaien, die ladder te vinden en er alles aan te doen om de grenzen van je leven op te zoeken. Tart het noodlot en kijk wat dat bij jou teweegbrengt. Maar kijk niet vreemd op, wanneer vandaag net zo loopt als gisteren en het morgen niet veel anders is. Doe iets en laat juist nu je sporen achter. Leg vast wat je wilt vastleggen en laat los wat je los wilt laten. Laat al je sores het luchtruim kiezen door de ballon met rottigheid de hemel te laten bestormen. Juist vandaag! Want morgen, ja morgen kan misschien daardoor alles anders zijn. Je weet het maar nooit. Pluk je kansen zoals je geregeld de dag dacht te plukken. Geniet van de vruchten die je juist vandaag ten deel kunnen vallen. Al zijn het misschien wel wat wrange. Laat dat er dit keer niet toe doen: alles stroomt, maar ben jij in de gelegenheid die steen te verleggen. Het bewijs dat je bent en nog lang niet het bewijs dat je was. Dat gaat per ingang van morgen in. Zo, dat gezegd hebbende, kan ook ik overgaan tot de orde van de dag. Want orde dient er te zijn, naast schoonheid, netheid, balorigheid en gangbaarheid. Reine gedachten hebben de voorkeur; over de uitslag van dit geheel kan niet worden gecorrespondeerd. Waardoor de deur in het slot klapt, de sleutel breekt en het er veel van heeft dat op termijn, met een erkend slotenmaker in de achterhand, alsnog wordt achterhaald welke geheimen ik vandaag met mij meedraag. Of beter gezegd, met mij meedroeg. Ook dat is voor nu een geheim dat ik niet wens te delen met een smid. Dat is immers de man die het repareren kan!
Paraskevidekatriaphobia. Angst voor vrijdag de dertiende. In de meest zware gevallen van deze irrationele angst durven mensen op deze dag hun huis niet uit te komen. Napoleon, Henry Ford en Franklin D. Roosevelt weigerden op die dag te reizen. Zelfs in economisch opzicht wordt er op die dag minder handel bedreven dan op iedere andere willekeurige vrijdag. Heksen kwamen samen, vergezeld van hun katten. De doodstraf werd juist op die dag in Engeland uitgevoerd. En het mag geen toeval zijn dat bij het laatste avondmaal dertien gasten aanwezig waren, Jezus op vrijdag stierf aan het kruis en dat Goede Vrijdag dar juist zijn naam aan heeft te danken. Wat is de mens met een geloof en wat van al die anderen te denken die zich overgeven aan vormen van bijgeloof. Waar klinkt juist vandaag een Halleluja door de ether” Laat staan dat vandaag geprezen wordt.
Neen, ik huldig aan de ene kant het lot, aan de ander kant komt ook een zeker karma mij niet onbekend voor. Het zou zo moeten zijn in het grote boek der beschikkingen dat de dingen lopen zoals ze lopen. Het boek met bepalingen als het ware. Lotsbepalingen desnoods. Hoewel ook dit weer te betwijfelen valt.
Neen, dan sla ik liever de DSM van Dr, Sigmund hierop na! Wat hij verwoordt onder het kopje angststoornissen laat zich als volgt lezen:
U en ik zijn voor vele zaken bang en dat is maar goed ook, want we leven in een gruwelijke wereld waar het noodlot ons ieder moment kan treffen. Angst is derhalve een betrouwbare raadgever en uw beste vriend om het leven te overleven. Wees zeer bevreesd voor openbare toiletten, dweiltjes op het aanrecht en het toetsenbord van uw computer, want de daarop aanwezige bacterien zijn talrijk en meedogenloos. Helaas bestaan er ook angsten die ons leven dermate beheersen dat we niet meer normaal kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de angst om bekende Nederlanders in het wild tegen te komen omdat die altijd hinderlijk voor je gaan staan met zo’n blik van: ‘Ja, ik ben het echt hoor.’ In mijn spreekkamer behandel ik straatangst, pleinvrees en liftangst met voorrang omdat deze stoornissen patienten kunnen beletten om mijn praktijk in de toekomst te bezoeken en dat kan lelijk in de papieren lopen.
Opvallend was dat juist vandaag de praktijk van Dr. Sigmund gesloten was…
Voor morgen en overmorgen heb ik een tweetal brieven in de aanbieding. Dat hierbij geen plaatjes zullen verschijnen, deel ik op voorhand mede. Mocht hier toch belangstelling voor zijn dan verwijs ik heel graag naar de rechterbovenhoek met de tekst zoeken, alwaar je de desbetreffende personen door respectievelijk Freek dan wel Tilly in te typen, naar mijn recente verleden wordt geleid.
Genoegen voor de rest van deze dag!