Voyeur in het stedelijk.


IMG_5800
Het kost enige moeite, maar op een goed moment is het zover. Waar ik slechts een wat afwachtende houding inneem, is mijn Delletje in conclaaf met OpenOffice die waarschijnlijk het een aan het ander aan het koppelen is. Althans wanneer ik afga op de geluiden die ik bespeur. Nu weet ik niet direct of dit woord recht doet aan mijn veronderstelling, maar het woord speuren vind ik in dit specifieke geval op zijn plek. Plaats had nu eenmaal ook gekund… Voor vandaag slechts een tweetal beelden, van een dame die alle aandacht richt op objecten die mij niet direct konden boeien, waar ik echter wel mijn toestel voor heb weten te gebruiken. Zij keek ernaar met, in mijn ogen, oprechte belangstelling en juist die belangstelling deed mij naar mijn toestel grijpen. Het heeft iets weg van een vorm van voyeurisme, een vorm van straatfotografie maar dan in een museum. Wat bewoog haar om met zoveel interesse de dingen tot zich te nemen” Waren het de verschillende objecten die, uiteindelijk, een totaal beeld veroorzaakten” En wanneer het dat totale beeld uiteindelijk werd, wat heeft zij dan vastgelegd, terwijl ik mij richtte op een betrekkelijk klein deel van dat totale geheel. Bekijk ik de wereld geregeld door het kleine scherm dat ik in handen heb en verlaat ik me later op de beelden die op dat kaartje zijn vastgelegd” Eigenlijk geen idee, maar ik doe het er geregeld mee. Tot mijn grote en, in beperkte mate, ook andermans genoegen. En met dat genoegen sluit ik deze dag af!


IMG_5801