Voorschotelen (Een Zalige kerstvlucht).


IMG_0807


IMG_0806


IMG_0802


IMG_0804
Een beetje reclame mag. Een preview wordt al wat discutabel. Een draaiboek omtrent een zalige kerstvlucht… moet kunnen zeker wanneer Tamara ons in de harde wind uitnodigt om wat te dollen met koffers. En de wind zich van ons verpozen weinig aantrekt, zich hooguit probeert meester te maken op het moment dat de koffer ter plekke wordt neergezet. Niet veel later worden de rollen verdeeld, zijn het publieksbegeleiders en de luchthaven-logistiek crew die zich inleven in de rollen die bonkig, snel, grof en bazig hun weg door het publiek zullen gaan banen. Crew dan wel staff, mensen met een voorsprong op de anderen. Niet veel later begint het inleven, gelukkig wel binnen terwijl buiten een regenfront zich opdringt, om niet veel later de luiken open te sperren. Onderwijl gaan Rick en Emma verder met het ophangen van de vijftig portretten die aan hekken het publiek van donderdag zullen gaan confronteren met de wensen die deze mensen hebben mogen uiten.


IMG_0809


IMG_0810


IMG_0812


IMG_0805
Wensen waarbij het gemeenschappelijke is dat allen een andere geboortegrond hebben gekend nu, door omstandigheden, in Nederland verblijven. Bijzondere mensen, mensen met een ander verleden dan dat ik heb. Mensen die ik tot nu toe nog niet ken, waarbij het de bedoeling is dat wij met elkaar elkaar wat nader zullen gaan kennen. Voor zover dat op een avond, een bepaalde avond namelijk kerstavond kunnen gaan ontmoeten. En om het geheel van een wat internationaal tintje te gaan voorzien zal, naast het Nederlands, ook Engels worden gesproken. Voor vandaag houd ik deze inleiding relatief wat kort. Zijn het de beelden die het dienen te gaan doen. En worden, onder alle voorbehoud, de beelden van Rick in een ietwat ander jasje gestoken. De volgorde dit keer geheel willekeurig. Maar zal ik nog wel een naam in het bijzonder naar voren brengen: Floris. En dat hij vandaag de eerste viool speelt, ook dat is het vermelden waard. Als solist stond hij op de tafel waar straks mensen zullen gaan aanschuiven aan datgene wat hen wordt voorgeschoteld…


IMG_0818


IMG_0811


IMG_0813


IMG_0815