Vooroordeel…

Noemenswaardig”! Wel zeker! Wat dan” De spanning wordt zo langzaam opgevoerd en het plaatje dat vervolgens naar voren komt, doet mogelijk denken aan een vorm van abstracte kunst. En in zekere zin is dat plaatje ook als zodanig bedoeld. Te weten dat dit een gedeelte is van een sarcofaag in de buurt van Etersheim uit het huidige Markermeer gevist, brengt je nog steeds niet verder op het pad dat ik vandaag voor je uitstippel. Laat staan dat er sprake is van een pad. Het zijn hooguit wat blauwe kindervoeten die de argeloze bezoeker verleiden om de zwarte deuren open te doen en een waar ‘Sesam open u’ is het gevolg. Hoewel de schatten die hier tentoon worden gesteld niet een vorm van klatergoud en schitterende edelstenen laten zien. Veel meer zijn het de vitrines die indruk maken, de skeletten die rondom zichtbaar zijn en de archeologische vondsten die zich in deze provincie hebben voorgedaan, die indruk maken. Ik had op voorhand mijn bedenkingen en ben geheel en al genezen van mijn vooroordeel. Ik heb het over ‘het Huis van Hilde’, met uitzonderlijke reconstructies van mensfiguren uit verschillende periodes van de tijd. Het stenen tijdperk om maar iets te noemen tot mensen uit de middeleeuwen waarbij de Alkmaarse Brecht tot een van mijn favorieten is gaan behoren. Dat een Kenau ontbreekt zal wel te maken hebben met het feit dat op de aloude Paardenmarkt in Alkmaar een massakerkhof werd ontdekt. Levensecht staan zij daar iedere dag opnieuw op uit hun rijk. En wanneer de lichten uitgaan, het personeel en een laatste bezoeker het pand hebben verlaten, zou het mij niet verbazen wanneer zij besluiten om de dag met elkaar in een ronde kring te evalueren. Het museum is vrij recent en dat betekent dat de museumjaarkaart nog niet van toepassing is. Maar een bedrag van vijf euro voor personen jonger dan 65 en vier euro voor mensen die die grens zijn gepasseerd, behoeft geen beletsel te zijn. En dan te bedenken dat de provincie Noord-Holland daar ook nog de nodige baat bij heeft…


IMG_6475


IMG_6476


IMG_6473


IMG_6474