Voornemen…

Innenschau de titel van de voorstelling. Wat daarvan te denken” Laat ik mijn hersenen maar weer eens kraken en een mogelijke overdenking eens de ruimte geven: inkeer is een woord dat spontaan naar voren komt. Maar dat slaat waarschijnlijk nergens op. Bij jezelf te rade gaan is ook niet direct van toepassing. Dus maar een andere poging gaan wagen door op het wereld wijde web mogelijk iets te vinden dat recht doet aan deze titel. Een blik naar binnen werpen misschien”! Introspectie! Da’s het juiste woord, waar ik niet op kon komen. Een observatie van je eigen mentale processen waarbij in dit stuk sprake is van een obsessie gepaard gaande met waanvoorstellingen, een vorm van theater die door David Lynch veelal in films naar voren werd gebracht. En waar Thijs van Leer ooit in van leer trok. Om maar weer eens een andere weg naar voren te brengen. Maar dat neigt naar associatie waar ik ook een groot liefhebber van ben, hetgeen iets over mijn eigen duistere krochten zegt. Geen inkeer dit keer maar het heeft meer weg van een ommekeer, waarbij obsessies en vormen van jaloezie mogelijk de vervormde wereld dan wel de beleving van de hoofdpersoon naar voren laat komen. Jakob Ahlbom heeft me al eerder verrast. Het is ook zijn hand die de spelers stuurt, de man die zich verplaatst in die wondere wereld van de ander en daar zijn personages een vorm laat vertolken die iets van de wereld van die ongekende ander, meestal iemand bij wie we vermoeden dat er een steekje los is, dan wel mensen die duidelijk met een psychiatrisch beeld door het leven gaan. Gediagnosticeerd om vervolgens gestigmatiseerd hun verdere levenspad te gaan vervolgen. Het blijft mij in zekere zin triggeren, hoewel de trigger in deze voorspelbaar is. Ik laat het over me heen komen, neem ik me voor vanavond voor. Ik ga stomweg kijken en zet mijn verstand op nul, maar mijn blik gericht op het schouwspel dat zich aan mij zal gaan voordoen. Is er toch nog sprake van enig voornemen, hoewel ik me bewust ben dat dit voornemen niet is gebaseerd op wat zich tijdens de jaarwisseling veelal voordoet…