Voorbeschouwing.

Iemand had het over een 360 graden view, een ander sprak over random. Ik keek naar buiten en zag een vogel vliegen, binnenstebuiten. Maar dat laatste dacht ik want alles wat ik binnen hoorde, keerde zich buiten. Ik zag knikkende koppen, zag koppende knippen en wist niet veel beter dan wat mee te gaan bollen. Knikkebollen wel te verstaan. De mand met fruit kende slechts een enkele banaan, de appels en de peren hadden het ongelijk weerstaan. Ooft was het wat restte en de angst was daar. De oogst van de angst als het ware door het zwaard dat door de lucht kliefde. Damocles hield even de adem in alvorens hij toesloeg. Duizenden banen stonden op de tocht, en honderden harten maakten zich op voor de aanval. Elders werden ambulances in gereedheid gebracht. En iedereen had dit keer gelijk. En waar geen gelijk kon zijn was er sprake van enig rumoer. De overtreffende trap werd van stal gehaald, de knikkebollende hoofden bogen en het was duidelijk dat de last op een volgend stel schouders zou komen te rusten. In het offensief gedwongen werd er defensief gereageerd. Voor een destructie was men nog niet klaar en wat de keerzij van dit alles was, ook dat ging in schaduwen gehuld. De schemering verdrong de duisternis. En nergens was een spoor van licht te vinden, laat staan dat iemand het waagde om een lied in te zetten. Alles was vanzelfsprekend, alles stond buiten kijf en wanneer iemand het waagde om zijn stem te verheffen, ging deze ten onder in het geroezemoes dat volgde. Er werden uitspraken gedaan die nergens op gebaseerd waren. En werden holle frases naar voren gebracht waarop niemand reageerde. Een enkeling keerde zijn rug toe en werd niet veel later weer door anderen omgedraaid. Het ja kwam wel het amen bleef dit keer uit. En de ramen” Verduisterden in de toenemende duisternis, het tl licht ging aan gevolgd door honderden leds. De stroommeter draaiden op een lager toerental en de rekening werd gepresenteerd. En waar mensen nog de illusie hadden dat het allemaal wel niet zo’n vaart, voor hen werden de deuren wijd open gesmeten. Zij konden de wijde wereld in en zij hebben het geweten. Want het geweten in deze was het grootste slachtoffer geworden. Dat zij werden geslachtofferd viel hen dit keer niet te verwijten… 2017″ Wat hangt ons allen dit keer boven het hoofd”!