voor jaar voorjaar toch!


iGer.nl
Je hoeft geen schriftgeleerde te zijn om te geloven dat”
En met dat geloven gaat het vaak fout. Tenminste in die zin dat wanneer naar een uitleg dan wel een verklaring wordt gezocht de meest waardevolle fantasie”n met de geest aan de loop kunnen gaan. Een overtuiging waar ik JU, vandaag, deelgenoot van zou willen maken. Want het stond in de krant. En als het in de krant staat en het zelfs de voorpagina haalt” Dit ook nog vergezeld gaat van een niet geheel uitgeslapen beer met een hoog en daardoor zeer onbetrouwbaar knuffelgehalte”
Beren komen uit hun holletje. Slaperig en nog wat slapjes op hun poten ontwaken de beren in het Berenbos van Ouwehands Dierenpark in Rhenen uit hun winterslaap. Ruim vijf maanden zijn ze niet of nauwelijks te zien geweest voor het publiek, maar door het lenteweer vinden ze het tijd worden om hun hol te verlaten.


iGer.nl
Een jaar geleden vroeg Ouwehand om uitstel van betaling. De Katwijkse visverwerker Koninklijke Ouwehand verkeerde in zwaar weer. De directie van het meer dan honderd jaar oude bedrijf heeft surseance van betaling aangevraagd. Het merendeel van de 187 werknemers werd naar huis gestuurd. De kans bestaat dat het bedrijf wordt overgenomen. Directeur Aad de Jong zegt dat er veel interesse is voor Ouwehand. Daar gaan mijn bakharingen in het zuur. De panharing in een krans van uien. En er staat nog een pot. In de koelkast. Bleke braadharing. T.h.t. 01-01-10. Werd ooit niet geopperd dat de vis zo zuur betaald werd”!
Ook daar geloof ik in. Hoe zuurder hoe meer kans dat Amsterdams tafelzuur een rol gaat spelen. Want ook dit zuur, aangelengd met enige dan wel meerdere zoetstoffen, draagt bij aan een zekere kwaliteit. En ook de kwaliteit van een geloven laat zich meten. Voor dat heeft men in het verleden regelmatig een beroep kunnen doen op oorlogen. Toen zag men de ware volksheld van de kansel af oreren. En werden bepaalde andere geloven of in een hoek gedrongen dan wel het offer dat zij brachten glashard ontkent. Zondag, voorjaar en een lege kerk. Het weer dat lokt en dat mensen op andere idee”n kan brengen. Zoals de Katholieke Kerk wel wat anders aan het hoofd heeft. Wanneer en wel een verontschuldiging wordt aangeboden maar de essentie toch weer buiten beschouwing blijft. Het celibaat als volgt gehoord kan worden: ‘celibaat het niet, het schaadt wel!’ Heeft mogelijk Benedictus teveel van de Benedictine gesnoept” Daardoor mogelijk niet alleen boter op zijn hoofd, maar ook een blauwe tong gekregen. De blauwe knoop in al deze rampspoed van zijn Kazuifel gesprongen” Zijn hoofd in zekere zin er niet bij kon houden en dat ook nog eens als Hoofd/vader van en daardoor in zijn rol van plaatsvervanger van een zeker wezen hier op aarde””!


iGer.nl
Juist deze Paus had beter kunnen en mogen weten. Mogelijk zijn geloof in barmhartigheid verloren heeft” Geen mens zal dit weten. Hooguit zijn Schepper. En dan rijst de vraag of deze Schepper de tijd weet te vinden om hier eens doordacht over na te gaan denken. Hij heeft het al zo moeilijk; neem alleen maar de onvoorstelbare besluiteloosheid van een zeker tweemanschap voor wat betreft de politieke koers die Nederland nu vaart. Wanneer het verantwoord ouderschap de rol van de vader in het geheel van een andere inhoud gaat voorzien. Het driemanschap wat aan de poten van het eigen bestaan heeft weten te knagen. Waarin met gespleten tong getracht werd waar te maken wat ooit als regeerakkoord in Friesland werd beklonken. Waarbij zelfs een 100 dagen landreis geen garantie bood voor de impasse waarin wij, met z’n allen, zijn komen verkeren. En waarin Jan Hein als een pater familias een voorbeeldig driedelig exemplaar zichtbaar maakt. Of wanneer Donner stelt dat investeren niet veel aan het stimuleren van de economie toevoegt,” de grote meerderheid zwijgt en naar de bodem van de lege knip kijkt. En als diezelfde D. bij de vakcentrales wordt uitgenodigd het woord te komen voeren, je aan zijn naar beneden gerichte mondhoeken kunt zien hoe zuur zijn boodschap zal zijn. PvdA en ChristenUnie willen de eerste twee jaar investeren en niet bezuinigen. CDA wil mondjesmaat investeren en veel bezuinigen. En op demissionaire grondslagen proberen bezuinigingen van zo’n 29 miljard alsnog door de strotten van de inwoners te duwen. Gelijk de Franse pat” de foie gras door dieractivisten op een verboden kaart gezet nog diverse menu’s zal weten te verorberen. Want wat verboden is of sterk wordt ontraden, is veelal onderhevig aan een groter genot dan alles wat verantwoord is. Dus bij deze een suggestie. Een uitnodiging aan Donner. De man die zijn gezicht mee heeft. Ook de man die geloof hecht aan de fiets. De man die geschiedenis zou kunnen schrijven met de aangepaste versie van ‘vluchten kan nu weer’:
‘Fietsen kan nog meer, vraag mij niet waarom, fietsen nog veel meer, Batavus buigt je krom, Gazelle doet ook mee en Sparta gaat voor twee om over Berini maar te zwijgen en Tomos laat zich gaande drijven en gaat nu allen heen en laat mij maar alleen”‘

“OPDAT IK WEER GELIJK ZAL KRIJGEN!”


iGer.nl

STROP
Het treft
dat op een zekere
dag
het weer
net omgeslagen
helder
lacht de wereld
open aan zijn voeten
hingen
hoog en droog
op weg
naar God
die hem

begroette.

Want het wordt weer voorjaar. En juist het voorjaar nodigt mensen uit om de rest van het jaar maar te laten voor wat het is. Verkiezen de kist. En laten een geloof in de toekomst zijn voor wat het is. Eerst zien en dan geloven geeft nog een mogelijkheid aan. Maar als dit zien leidt tot blindheid” Succes met JUW oogkleppen, zal ik maar zeggen.
En als JU nog enige waarde hecht aan deze woorden”
Zet Hazes op! Want die zong het! Zij gelooft” waar hij het geloof reeds had opgegeven! Nog maar weer een keer:

Carpe Diem!

En een weest gegroet! Opdat het voorjaar het voor een jaar weer beter zal gaan dan dat het na jaar is geweest. En dat het lekker was vandaag: ik stond met een ontbloot bovenlijf te zwoegen op een bankje. Niet geheel in elkaar omdat het slechts een anderhalve millimeter scheelde om die bout erin te krijgen”