Volkstelling 1970

Als je denkt dat het is zoals het is, bega je toch een baarlijke vergissing! Natuurlijk is er altijd nog de hoop die leven doet maar wanneer die hoop de bodem wordt ingeslagen en verdwijnt in een putje van het riool, kun je hooguit nog je wonden gaan likken. De vraag of een pleister dan voldoende kan zijn, laat zich raden. Neem nu het legaal gokken of liever gezegd het deelgenoot zijn van een loterij. De kans dat het gelukslot jouw lot gaat bepalen is een kans op velen. En wanneer velen met jou die zelfde illusie nastreven zijn het uiteindelijk niet alleen de illusies die je armer maken. Neen, het ingelegde geld kan sommigen tranen gaan bezorgen en wanneer dit gepaard gaat met het op voorhand uitgeven van het verwachte kapitaal, kan er hooguit voor zorgen dat datzelfde kapitaal op de juiste plek te vinden valt: de Nederlandse Staat! Anders vergaat het mij bij de maandelijkse veilingen van de Postzegelclub. Zeker wanneer wat oud zeer weer tot leven wordt gewekt. Bijvoorbeeld de volkstelling van 1970, waar ik op mijn kamertje op de Delftlaan in Haarlem door een enqueteur werd ondervraagd. Terwijl ik in die tijd de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige dan wel krankzinnigenverpleger in Santpoort volgde. Kom daar nog eens om! En in de jaren die volgden bleek allengs dat ook sinds die tijd de wereld om mij heen veranderde dan wel aan het veranderen was. De democratie sloeg zijn vleugels uit. En de Nederlands Overheid sloeg in zekere zin toe. De Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de BoerenPartij van Boer Koekkoek en de Communistische Partij Nederland stemden tegen. De reden was heel eenvoudig.
In de herfst van 1970 wordt de Nederlandse Overheid overrompeld door een golf van maatschappelijke onrust over de veertiende Algemene Volkstelling. Herinneringen aan de oorlog en angst voor computers leiden tot een breed protest en de telling loopt uit op een fiasco. Als indirect gevolg krijgt Nederland zijn eerste privacywetten. En dan komt die allesoverheersende vraag aan bod: ‘DUS IK GA DE COMPUTER IN” WAT GEBEURT ER DAN MET ME”‘
Het is nu januari 2016. Iedereen is in het bezit van een Burger Service Nummer. Veronderstelt wordt verder dat eenieder over een DigiD code beschikt. En wanneer een aanvraag voor iets wordt gedaan, dien je je niet alleen in te loggen, gaat dit ook nog eens gepaard met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om kennis te nemen van het dossier dat een verzekeringsmaatschappij tot zijn beschikking heeft, kan een eenvoudige postcode en een huisnummer je naam naar voren brengen. En om geld uit de muur te trekken, wordt slechts een pincode van je gevraagd. En om Orwell nog eens naar voren te brengen. Hij schreef in 1948 1984 en liet de Grote Broer zijn intrede doen. Nu weet je niet beter dan dat iedere stap die je pleegt, wel ergens wordt vastgelegd. Is het niet met een camera dan..


IMG_1014


IMG_1015