Voetsporen

Het heeft wel wat. Om in de voetsporen van een ander te treden, terwijl je niet weet wie die ander was. Dat gegeven maakt dat het bijkans een avontuur is, wanner de ander zich, op een onbepaald moment, aan je kenbaar maakt. Natuurlijk kun je je er dan vanaf maken dat je steeds een bruin vermoeden had, dat je de verschillende mogelijkheden de revue hebt laten passeren, maar dan nog blijft het een bijzonder eenzijdig verhaal. Jouw verhaal namelijk, en dat verhaal kun je altijd kloppend maken. Corruptie doet zich op vele fronten voor, het omkopen tegen bepaalde vergoedingen is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid. Het principe dat voor wat hoort wat, was een direct gevolg van deze vorm van ‘zaken doen.’ Want het betreft veelal zaken waar sprake is van een wederzijds belang. Daarnaast gaat het gepaard met de mogelijkheid dat de een in een andere positie kan komen verkeren en dat een bepaalde vorm van macht omslaat in onmacht. Dan zijn de rapen gaar en gaan de poppen dansen. Dat idee heb ik wanneer ik de zaak Hooijmaijers lees.. Ton kon eindelijk zijn hart luchten in de rechtbank. Volgens hem lijdt het Openbaar Ministerie aan een tunnelvisie. ‘Ze hebben geen bewijzen en geven alleen maar verdenkingen weer.’ Ton staat terecht op verdenking van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Da’s niet niks. Ton doet er dan ook alles aan om die verdenking zoveel mogelijk te ontkrachten. Natuurlijk is dat zijn goed recht. Maar wat lastig wordt het wanneer hij stelt dat ‘wanneer er rook lijkt, er geen sprake hoeft te zijn van vuur. En dat vind ik dan weer zo mooi, dat ik gelijk moet denken aan allerlei andere zaken die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan: waarbij mensen plotseling een selectief geheugen bleken te hebben, waarbij een beroep werd gedaan op het zwijgrecht of dat er over andere zaken werd gesproken, waarbij de relevantie wat discutabel was. Maar dat komt simpelweg door het feit dat advocaten uitstekend de weg weten in de jungle van jurisprudentie, waar Bram ooit mee uit de voeten kwam. Bram, die advocaat die ooit…


IMG_5962
Treden in de voetstappen van voorgangers, van voorbijgangers desnoods, lopen op dezelfde keitjes die ooit anderen naar hun doel, naar hun huis, naar hun woonstee brachten. Ik deed dat in Hoorn en kwam zowaar wat scheefgroei tegen, een scheef gegroeide woning die er alles aan deed om zichzelf, na vele eeuwen staande te houden. En ik associeer dat met Ton. Ton die er eigenlijk ook niets aan kan doen dat hij de dingen deed die hij deed. Daardoor in de voetsporen van anderen trad. En zich nu met hand en tand verzet tegen de aantijgingen die richting hem gaan. Zijn advocaat die een zeven uur durend pleidooi hield. Waarbij de woorden ‘politieke afrekening’ werden gebezigd.


IMG_5963
Hooijmaijers vroeg om een snelle,duidelijke uitspraak. En het OM riep hij op de strijdbijl te begraven…


IMG_5971
Ik houd van peultjes! Zo lust ik er ook nog wel een paar!