vlijtig / lui / 1997

Als de wereld aan vlijt ten onder gaat, wat staat ons dan te wachten” Absolute leegte”! Nu waren er twee zaken waar je op de Lagere School op afgerekend kon worden: vlijt en gedrag. Daar werd een oordeel over geveld, hetgeen mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor het rapport en de waardering wanneer je daarmee thuiskwam. Aan mijn vlijt werd in de regel niet getwijfeld, gedrag was echter een heel andere zaak. En wanneer er sprake was van een ‘vlijtige leerling’ werd daar ijverig onder verstaan. Inzet en doorzettingsvermogen waren van een heel ander kaliber, althans zoals ik daar nu tegenaan kijk. Maar dat fenomeen van ijver en gedrag heeft me langdurig achtervolgd. Tot zelfs in Santpoort, waar ik op 1 april 1969 mijn opwachting mocht maken. Ook daar maakte vlijt en gedrag deel uit van het onderdeel dat onder de noemer Beroeps Voorbereidende Periode de docenten drie maanden de gelegenheid gaf niet alleen een indruk van de leerling verpleegkundige te krijgen, maar daar ook een oordeel aan te kunnen gaan vellen. Maar allengs verdween dit fenomeen uit beeld…
Nu zijn er veel meer zaken die er toe zijn gaan doen. Neem nu enkel gedrag: wanneer iemand een energievretend gedrag vertoont, wordt al snel het plakkaat ADHD van stal gehaald. Iemand die introvert en zijn eigen pad wenst te trekken, valt onder de noemer van mogelijk autisme. Waarbij de variant Asperger dan ook nog een bepaalde klank met zich meebrengt. Enfin, de huidige DSM-V biedt genoeg aanknopingspunten daaromtrent. Wanneer iemand barst van de energie, er alles aan doet om dit te kanaliseren, handen laat wapperen en praten combineert met breien dan… val ik in de regel stil. En van die gevallen stilte maak ik dankbaar gebruik om mijn gedachten niet in een stroomversnelling kwijt te raken. Hetgeen mij tot het volgende brengt: LUI
Ik leef; / ken mijn / beperking en / bleef / liever lui. // Ik beleef / als ik actief / bleef ik / actief lui // achteroverliggend // zie ik de / wereld / actief // aan mij / voorbij / trekken. //
ik leef en / beleef // lui.
Een beetje gebaseerd op ‘Dogs Day Afternoon’ gecombineerd met ‘Lazy Sunday’ waarbij ook dit keer afternoon is weggevallen. Hetgeen mijn luiheid voor dit moment misschien enigszins verklaart…