vierentwintig zinnen

Er is altijd wel iets dat mij bezig houdt. Kijken hoe een vriend zijn foto’s in klinkklare lijsten voorzien van een passepartout gereed heeft gemaakt voor de naderende expositie, dan wel een bijeenkomst van de dichterskringalkmaar dewelke vanavond op het programma staat of het doorgeven van meter(toe)standen aan een op te zeggen energieleverancier die gelijktijdig het maand bedrag met twintig euro verhoogd. Ik probeer simpelweg aan te geven dat het vermaak niet altijd voldoet aan de veronderstelde rozengeur dan wel maneschijn die een enkele dichtregel van een zanger blootlegt. Neen, voor vandaag zit er niet veel meer in dan een vierentwintigtal zinnen die iets van tijd naar voren brengen:

VIERENTWINTIG ZINNEN

nu is het nul.nul nulĀ 

straks is het een

vervolgens twee

en daarna drie

zal vier weer komen

volgt vijf

voor zes

reveil van zeven

met acht

het gehaast voor negen

om klokslag tien

volgt bakkie elf

de lunch van twaalf

de nullen achter een

rond twee kun je de

drie voorspellen

en vier en vijf, weinig om ’t lijf

dan zes, de warme prak

voor zeven, kindertijd

twintig uur, journaal van acht

negen, wel gedacht

aan tien of twee en twintig

om elf ’t bed maar opgezocht

de nul herhaalt de tocht, ’t is zondag

dat is het voor vandaag en op… naar morgen!