verzamelcoach die los kan laten

Wat laat zich niet verzamelen, naast wijze woorden”! Modellen en volledigheid. Hoewel het onvoltooide zich veelal meer in de algemene belangstelling mag heugen dan alles wat het voltooide heeft behaald. Het verzamelen waarbij de leemtes zich duidelijker zichtbaar voordoen, dan alles wat er is. Het heeft wel wat van het leven. We praten minder over wat we kunnen, doen en laten, dan dat we klagen over wat ons wordt onthouden. En dat zijn dan ook verzamelingen. Verzamelingen gezeik. Alwaar een musical zich over heeft gebogen. Urinetown. In gewoon Nederlands Zeikstad. Maar het Duits overtreft het toch in deze: ‘Pinkelstadt.’ Een stad waarbij je oeverloos naar je eigen gezeik kunt blijven luisteren. Hetgeen toch iedere keer de ultieme beleving kan zijn. En waar geluid een grandioze rol zou kunnen spelen, vermits het geluid wordt opgenomen. Het stralen en het knijpen, het druppelen en het kletteren, het intermezzo en de interval, de kreun en de zucht en het hèhè van de maximale opluchting. Zo’n aankondiging is voor mij een ontdekking. En ook dit laat zich verzamelen.
Ontdekkingen”! Gerelateerd aan namen met een inhoud” Veelal met een belegen inhoud. Zoals Drebbel bijvoorbeeld. Of Archimedes. Of Pythagoras. ‘In een rechthoekige driehoek is het kwadrant van de lengte van de hypotenusa gelijk aan de som van de kwadranten van de lengtes van de rechthoekszijden.’ Of dat lichaam wat geheel of gedeeltelijk wordt ondergedompeld. ‘Ondervindt een opwaartse druk die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.’ Waar Drebbel de duikboot bedacht en de onderzeeboot dankzij de Nederlands vinding van een snuiver onderzee kan varen. Gewoon, met frisse lucht in de gehele duikboot.


iGer.nl
Verzamelen. Een woord met een verleden. Want wat de mens niet in dat verleden allemaal verzamelde. Ik geef het je te doen. Ik geef het mezelf nog steeds te doen. Want eigenlijk weet ik niet goed waar te beginnen. Want wat ik niet allemaal verzamel” Neem nou woorden. Nuttige woorden zonder enige bijbedoeling. En nutteloze woorden met. Herinneringen. Een scheepslading vol herinnering! Boeken leggers bij de vleet! En logge leggers liggen tegen lichte loggers aan. Reders staan te grijnzen in hun grijze zichtbaarheid. De tijd verslijt. Verzameling van tijd. Zandlopers. En iedere keer maar weer die draai. Het zand wat korrel blijft en stomweg door de vernauwing glijdt. Iedere keer op zoek gaat naar de tijd. Weerkeert en keer weert.


iGer.nl
Hoe makkelijk kan een verzameling herinneringen worden aangelegd. Met in het achterhoofd wat veel in de tijd verloren gaat. Dat ouderdom daar nog een schepje bovenop kan doen en dat de oude deuntjes nog wel eens naar boven willen komen, waar de nieuwerwetse dreun, tot mijn geluk, verloren gaat. Waar in die bonte verzameling misschien de naam van Kniertje komt bovendrijven en dat de vis nog immer duur betaald wordt. Dat de vangst aan allerlei regels gehouden is en dat er bijna geen sprake meer kan zijn van die bonte, ouderwetse verzameling. Waarbij Poon en Geep nog te onderscheiden soorten waren. Waar nu Tilapia en Panga de boventoon voeren. Kweekvis uit verre landen. Wat zich niet laat verzamelen. Echter wel weer de recepten. Boeken vol. Boekenkasten die overstromen. En waar Billy’s de schouders onder weten te zetten. Van dat bedrijf uit Zweden. Ikja. Een andere naamgenoot.


iGer.nl
Loslaten. Een woord wat ik geregeld hoor en voor mij wat lastig is. Want een levenlang verzamelen gaat bepaald niet in m’n kouwe kleren zitten. Want aan de ene kant gaat de waarde een rol spelen. Welke metafoor kan hier op zijn plaats zijn” Is het plastic of is het kunststof” Wat is de waarde van een gezegde als dit tegenover een spreekwoord wordt geplaatst” Had ik niet beter spreekwoorden en gezegden kunnen verzamelen” Maar zou dit, in mijn geval, niet ook hebben kunnen escaleren” Simpelweg zoek ik een coach. Een persoon die met mij aan de slag wil gaan. Een onpartijdig iemand die mij steeds de simpele vraag zal stellen: weg of houden. Met wie ik de loutering van de ‘loslaatweg’ kan inslaan. Die mij het inzicht bijbrengt en niet zozeer de vraag stelt wat mij ooit heeft bewogen door te gaan op een weg die slechts…
Dan fotografeer ik wat. Leg ik vast, vereeuwig. Eerst 1, dan 10, dan honderd en dan duizenden. Voor nu, voor straks, later… als ooit de gezusters Vlaanderen. Maar daar sprak ik alreeds eerder over. Ook dat verzamel ik. Op dit masjien. Voor straks. Voor ooit. Voor nooit. Voor…
Neen, dan de ‘Wet van Jante’. ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Afkomstig uit Scandinavië. De Deens-Noorse schrijver Aksel Sandemose heeft octrooi gevraagd maar nooit gekregen. Hij scheef een boek met als titel ‘Een vluchteling kruist zijn weg.’ De ‘wet’ komt er op neer dat je nooit mag denken dat je iets bent, dat je niets meer weet dan een ander, dat je nooit om een ander mag lachen en evenmin moet denken dat je iemand anders iets kunt leren. Dit gedachtegoed vond zijn weg naar Nederland waar het met open armen in een bed van violen werd ontvangen. Geknield werd er. Inwoners leefden en gedroegen zich allemaal op dezelfde manier, alsof ze allemaal dezelfde ongeschreven wetten volgden. Nogal wat mensen zien de ‘regels’ als iets positiefs, omdat ze uitgaan van gelijkwaardigheid, maar anderen wijzen op het kleinzielige karakter ervan.


iGer.nl
Siebelink, ‘t Hart, Mulisch, de Winter, den Tex, Vestdijk, Hermans en ook de Reves verdenk ik ervan dat zij, in hun tijd, ook verzamelden. Misschien niet zo uitgesproken. Misschien niet op de maniakale wijze van ene Buch. Boudewijn die het laatste botje van de laatste Dodo aan het museum Teyler in Haarlem deed toekomen. Boudewijn die zich richtte op uitsluitend eerste drukken. En door de dood werd achterhaald voor het moment waarop hij had kunnen besluiten om ‘bij leven’ het fenomeen van ‘loslaten’ in zijn sterfelijkheid te onderzoeken. Daar misschien wel een boek aan had kunnen wijden. Mij had kunnen inwijden. Zodat ik nu niet wanhopig op zoek dien te gaan naar die ‘loslaatcoach.’ Of bazel ik op dit moment. Koppel ik nu het ‘verzamelen’ aan mijn eigen ‘gezeik’, waar ik spontaan naar luister…”!


iGer.nl
Klopt het nog”!