Verwachtingen.

Hoopvol gestemd zijn zegt iets over mensen die verwachtingen koesteren. Een situatie tussen hoop en vrees een variant. Of wanneer zaken anders uitpakken dan de verwachtingen waren. Teleurstelling is een ding, een ander ding is dat mensen uit de omgeving er alles aan gelegen is om de teleurstelling om te zetten in goed bedoelde woorden: een volgende keer beter, kop op, je kunt het of woorden van die strekking. Vooral in de sport schijnt het vanzelfsprekend te zijn dat verwachtingen die niet worden bewaarheid, tot vormen van deceptie leiden. En wordt het lijden van de betrokkene ogenschijnlijk alleen maar versterkt. Ieder mens dient nu eenmaal in zijn leven teleurstellingen te calculeren. En als aller ogen gericht zijn op ‘Kwatta’, dan wordt de deceptie versterkt. Ga uit van het minste dan valt er meer eer te behalen, ga uit van het hoogst haalbare dan valt het minder tegen dan wanneer alles gericht is op dat veronderstelde ‘alles’. De beste onder zijns gelijken is nu eenmaal niet voor eenieder weggelegd. Dat gevoel overkomt mij wanneer ik op maandag een terugblik lees van de sportbijlage. De woorden bijna, de woorden zoet en dan het zuur, het gelijkspel dat het resultaat is geweest van de inspanning en het net niet voldoen aan die drempel, kan de schouders van de betrokkene niet eer verleiden om een volgend keer diezelfde schouders er weer onder te zetten. Hoewel de kans bestaat dat zij juist die volgende keer extra gemotiveerd zijn om het gestelde doel wel te gaan behalen. Zo is het in de regel ook met leven gesteld. De goede voornemens ten spijt, zal het niet de eerste laat staan de laatste keer zijn geweest dat op een zeker moment die kop en die schouders alsnog naar voren komen. Een glansrijke overwinning op jezelf als het ultieme gevolg. En dat je even je kop hebt laten hangen, dat je het even niet meer zag zitten de glans van die overwinning is alsnog jouw resultaat. Want werken in de marge van zijn, de randen van jouw bestaan en de grenzen die je steeds weer weet te verleggen, dat is wat mensen drijft. Dat verwachtingen van jezelf en verwachtingen van anderen omtrent jouw kennen, kunnen en zijn is dan mooi meegenomen!