verTROSsing


iGer.nl

BEVRIJDING

Ook al zou ik deze pen

in mijn borstzak laten

zitten, dan nog zal ik

schrijven met mijn

vingers, juist dan zal ik

de dingen schrijven

die mij steeds

ontgaan, ontgingen.

Maar kan er wel sprake zijn van enige vorm van bevrijding indien de clip in mijn stof blijft hangen” Verwatert die stof dan niet tot de stof die ons laat terugkeren vanwaar wij kwamen” Waar DNA een rol ging spelen” En waar wij, successievelijk, het verhaal van Orwell achter kunnen gaan vermoeden. Bevroeden” 1984/1948. De grote broer die om iedere hoek de plaats van JUW zijn kan gaan bepalen. Het elektronisch dossier. Niet te beveiligen. Je kreupele lijf, wat mogelijk door een zorgverzekeraar zonder ophef ingezien kan worden. De levensverzekeraar, die allerlei clausules aan je broek kan gaan hangen. Labels die uitsluitend zaken kunnen gaan uitsluiten. Of tegen een nog veel hogere premie mogelijk wel te verzekeren zijn. E-mail berichten, niet alleen in de opslag, maar ook nog jaren daarna door de overheid ter inzage ter beschikking staan. Zonder dat de betrokkene hier weet van heeft. Want wie weet nog wat van het briefgeheim” Ja, in de Tweede Wereldoorlog was er sprake van censuur. En als je de Ge van Genis van binnen mag aanschouwen heb je een gerede kans dat JUW schrijven door dat andere oog wordt aanschouwd. En zo’n onbenullig telefoontje kan zomaar voor een inval zorg gaan dragen. Mijn lettertjes kunnen ook zomaar ergens een reactie laten plaatsvinden. Als die vlinder aan de ene kant van de oeaan al in staat is om een orkaan aan de andere kant te bewerkstelligen…
Banktransacties die worden doorgesluisd naar Amerikaanse autoriteiten. Onder het mom van terrorismebestrijding, milieu en preventie waarbij effectiviteit van de maatregelen niet of nauwelijks wordt getoetst. Nederlanders mogen deze inbreuken p[ de persoonlijke levenssfeer niet toetsen aan de grondwet, niets is meer priv”. Want wie niets te verbergen heeft, heeft toch ook niets te vrezen. En toch vrees ik. Niet ieder moment, niet iedere dag, maar met een zekere regelmaat. Want stel JU nu eens voor, dat het belang van een nationale identiteit ondergesneeuwd raakt door het gemeenschappelijke van dat Verenigde Europa” Ik zie geen Spanjaard op klompen naar zijn hossie boven het water gaan, laat staan dat de Stier van Potter opeens sterft in een achteraf Arena. Dat Zorba wordt ingeruild voor Sorbo en dat het versleten bezems zijn die slechts het vuil uit bakken wat meer verdelen” Of dat men van elkaar de maat gaat nemen” Een Europees maatje met een Nationaal tintje” Wat oranje in de band om wat duidelijker uit de band te kunnen springen. Zoals de Engelsman groen, de Italiaan rood en de Fransman blauw zou kunnen strikken. De Duitser in het wit en de Roemeen”! Die doet nog niet mee in dit geheel. Want de leu wordt in het meervoud lei. Een revaluatie heeft kortgeleden plaatsgevonden. Maar gelijktijdig is Roemeni” nog een ontwikkelingsland.
VERRASSEND
Los van de vraag
wie het eerst
in deze wereld
was
ligt het vermogen
van de mens
de dingen
iedere keer opnieuw
te benoemen
zij het dat
er sprake is van
de continu
herhaling.
Gun de mens
de eigen
waarde, knik
bedachtzaam
ploeter door.


iGer.nl
En zo ploeteren wij maar door. Omtrent de eigen identiteit is het laatste woord nog niet gesproken. Neem nou die Grieken die jaren boven hun stand hebben geleefd. Er was een afspraak dat een land dat zichzelf in moeilijkheden heeft gebracht, niet te hulp mag worden geschoten. Bij de eerste de beste gelegenheid wordt deze afspraak reeds geschonden. De vraag wat deze redding van de euro en de Europese integratie gaat kosten, laat zich niet beantwoorden. Waar de krekel en de mier de zomer met spelen doorbrengen, verandert een midzomerdagdroom in een midwinternachtmerrie. Want het is prachtig spelen met het geld van een ander. En als die ander daar dan weer beperkt weet van heeft…
KRUIMELS
Grote filosofen
zijn
mij
voorgegaan;
de kruimels die
zij mij laten
dragen
zorg
de zaken
op mijn eigen wijze
simpel
voor te stellen:
zijn.
Stel: een leven zonder enige pretentie.

Zou het dan lukken om als vrij mens in een vrije wereld te kunnen leven”! Ach, geniet van een zonnige eerste pinksterdag!

Want morgen zijn de winkels weer open! Met dank aan Frank Ankersmit, hoogleraar filosofie en tot vorig jaar prominent lid van de VVD, er iin januari over zei tegen de Volkskrant: ‘De hedendaagse christendemocraten en liberalen hebben de staat laten ver’flodder’en. Met hun neoliberalisme hebben ze de staat helemaal verrommeld, in stukken getrokken, geprivatiseerd en verzelfstandigd.’
Alle macht kwam bij ‘de markt’ te liggen, daar moest het heil vandaan komen. En Nederland deed mee. Zoals wij altijd wel meedoen. Kijk naar TNT. Het kan niet op met al die oranje toeters. De bellen houden we te goed: want stel JU voor dat Nina Brink een zeepbel uit die toeter weet te blazen… dan kan de broer van Ruud Storms ook weer eens van zich laten horen. Geen breekijzer, maar kreukwijzer desnoods!


iGer.nl
Genoeg ter overdenking. Toch gun ik JU vandaag een vrije DAG!