Verrijkend of ver reikend"!

Noem het geen beslommeringen. Neen, eerder komt de kwalificatie geluksmoment naar boven toe. Hoewel er van enig geluk in deze niet bepaald sprake kan zijn, wanneer Marlies hier een dag verblijft terwijl koorts haar in haar mogelijkheden beperkt. Maar dan nog is het goed dat zij haar ouderlijk huis weet te vinden. En wanneer Ria en zij naar het ziekenhuis gaan om bloed af te laten nemen, ik met een redelijk snelle slag de stofzuiger hanteer en niet veel later de telefoon gaat en Ellen aan de andere kant van de lijn het voorstel doet om een rondje Geestmerambacht te gaan lopen, kan ik mijn geluk voor vandaag eigenlijk niet op. Het is nu eenmaal een meer dan tevreden gevoel dat zich van mij meester maak, terwijl ik me gelijktijdig bewust ben van het feit dat onze dochters het allerminst op dit moment makkelijk hebben. Dat zijn de dingen die r toe doen, dat ijn de momenten waarop de dalen zich enigszins laten vullen en de bergen in heuvelen veranderen. En wanneer het gesprek dat wij hebben ook nog eens op de toekomst wordt gericht kom ik niet veel verder dan dat wat ik tot nog toe in mijn leven beleefd en geleefd heb, ik een uitermate tevreden mens ben. En dat staat in wezen haaks op die eerder genoemde beslommeringen. Stomweg stilstaan in dit moment in dit zijn zorgt ervoor dat mogelijke gedachten ten aanzien van de toekomst doen denken aan een ver van mijn bed show. Want wat ons morgen te staat, is ook pas morgen zichtbaar. Het is toch iedere keer weer een wonder wanneer bij het krieken van de dag mijn luiken zich openen. En daarnaast, het hoeft nu eenmaal niet altijd hoogdravend te zijn. Stilstaan bij de gewone dagelijkse dingen kan verrijkend zijn. Zeker voor en in een mensenleven!