Verloedering


IMG_3676
Geregeld heeft het de schijn van een wonder. Nu lopen wonderen in deze tijd grote kans de wereld uit te lopen, de achterblijvers in grote verwarring het nakijken te geven, laat staan dat Wonders in staat is zijn gasten op een copieuze maaltijd te vergasten dan wel de rekening tot een exorbitante hoogte te laten stijgen, dan wel de pepermuntjes bij het afrekenen achterweg te laten, maar moet mij van het hart toch weer in staat te zijn tot het benoemen van deze dag die de boeken ingaat als de heetste dag sinds… mensenheugenis desnoods. Zo, die zin is er zonder enig horten noch stoten in een keer uitgekomen en mag zich, als zodanig, verheugen op het feit dat ik nog steeds adem weet te halen, mijn hart met enige willekeur er lustig op rond pompt en ik de laatste berichten van STIN tot mij heb genomen. Hetgeen mij dan weer brengt bij de dagelijkse gebeurtenissen. Waarin ik kan constateren dat er weer eens geen buitenissige gebeurtenissen te melden zijn. Waardoor de verwarring mijnerzijds in beperkte mate toeneemt, hetgeen dan weer onverlet laat dat juist dit nietszeggende deel van mijn leven ook nalaat voor enige kleur garant te staan. Nu kan Remco Campert desondanks wel stellen dat het leven, in zekere zin, verrukkulluk is, maar ook dat durf ik, op een dag als vandaag, te betwijfelen.


IMG_3657
Zo de kop staat erop en de woorden zullen mogelijk enig gefrons tot gevolg kunnen hebben. Waar gisteren de willekeur een onbeduidende rol speelde in mijn zoektocht naar afbeeldingen, laat ik nu het een dan wel het ander aan mijn ogen passeren. Want Belgie mocht zich wat minder verheugen in het vastleggen van objecten, die anders veelal een glansrol spelen op het moment dat mijn beeldenvanger een rol gaat spelen. Ik had dan ook het idee dat wij in een wat minder rendabele streek van Belgie vertoefden, hetgeen dan ook de sobere schat aan plaatjes zou kunnen verklaren. Steden waarbij sprake is van een bepaalde mate van vergane glorie, waarbij de centra aan een bepaalde mate van verpaupering worden blootgesteld. Lege panden, kale etalages, weinig volk in de straten en de verloedering die om de hoek zijn opwachting maakt. Maar ieder dorp kent wel weer een eigen Pharmacie. Tenminste afgaand op de groene, verlichte kruizen.


IMG_3683


IMG_3695 


IMG_3698
Sommige plaatjes doen wat desolaat aan. Maar mogelijk dat dit een gevolg is van een reorganisatie en waar wij, door ‘toeval’ getuigen van waren. Vragen die er niet altijd toe doen, gelijk de antwoorden die in de omstandigheid verdwijnen…


IMG_3721