Verlies, winst of iets daartussen"

Altijd in voor wat anders, want stel je voor dat doorsnee de nieuwe norm wordt. Alkmaar gaat uit zijn dak of liever gezegd op zijn dak en laat de hemel letterlijk beklimmen. En waar Harry Mulisch zijn ontdekking beschreef, bestaat er nu de mogelijkheid om voor een moment dichter bij die hemel te komen. Althans binnen een kleine week. Op 1 mei kunnen groepen ontdekkers gaan ontdekken wat hij in zijn grote geest reeds naar voren bracht: de ontdekking van de Stad Alkmaar, waar de hemel slechts een klein aandeel in heeft. Steigerbouwers, leidekkers van allure, het verwijderen van een kerkraam alles wordt uit de kast gehaald om die vijfhonderd jarige in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Niets wordt aan het toeval overgelaten, vrijwilligers geven steun en zijn toeverlaat wanneer nieuwsgierigen zich willen overtuigen van het schouwspel dat die Grote Kerk reeds eeuwenlang heeft mogen aanschouwen, weinig wordt aan het toeval overgelaten laat staan dat de beurs die voor deze happening is uitgetrokken niet rijk is gevuld met getallen van biljetten die niets aan de verbeelding overlaten. Want het is juist de verbeelding van dat wat hen te wachten staat. Voor zover ik dat vanuit de eerste etage in ons huis kan overzien. Het is ook die verbeelding die ik vanochtend heb geprobeerd in beeld te brengen. Maar of mij dit ook gelukt is, blijft de vraag. Tenslotte liet vanochtend het blauw het afweten, was het wederom het grauw van weer een grijze dag en duurt het tot ver in de middag voor de zon bereid is om iets aan die kleur te gaan veranderen. De temperatuur omslag laat zich gelden en de handschoenen worden weer aangetrokken teneinde het blauw van mijn handen enigszins in een wat rood gekleurde vorm te gaan bespoedigen. Hetgeen niet wegneemt dat het Hemelse gerecht zich waarschijnlijk over deze uitspatting op termijn zal gaan buigen. Wanneer er meer geld nodig is geweest dan men vooraf had gecalculeerd. Zo zal ook een Stad als Alkmaar verlies moeten nemen en waar Den Bosch met de Sint Jan het voortouw heeft genomen, zo kan Alkmaar zich op termijn met een afschrijving van zich laten horen. Echter bij winst…


IMG_0802


IMG_0803


IMG_0804


IMG_0805