Vergelijk I


IMG_0464
Terug in de tijd. Dit keer weer eens een derde daagse koorts, in die zin dat er dit keer geen malariamug aan te pas komt, laat staan dat in een blik werp in de toekomst. Neen, dit keer is het weer eens een simpele bijdrage om enige tijd te kunnen overbruggen. En wanneer er sprake is van een brug, is het dit keer de Kneppelbrug in Alkmaar een een blik op de Geestersingel vanuit het verleden. Ooit werd ik erfgenaam van schilderij van dit prachtige water, waarbij de Molen van Piet een onderdeel van dit werk behelst. Reeds lang was ik lid van de postzegelclub, hetgeen resulteert in een maandelijkse rondzending. En juist dit gegeven blijkt van groot belang. Ik heb me geregeld afgevraagd of ooit de maker van dit werk zich verstout heeft om met een schetsboek dan wel een schildersezel op de wallenkant gezeten, dit werk heeft willen vereeuwigen. Mogelijk is vastleggen in deze meer op zijn plaats. Vandaar dat ik voor de aankomende dagen met dit onderwerp aan de loop ga: terug inde tijd.


IMG_0458


IMG_0460