VERderGAAN


iGer.nl
Herinnert JU zich dit nog”!
Mijn schaduwkant. Kent niet ieder van ons de ‘onzen geheimen”‘ De vraag waarop het spel ‘truth or dare’ geen antwoord weet. De verklaringen. De excuses. De sorry’s. Gepast dan wel gemeend”
In zijn column van 01-12-2008 stelt Ren” Diekstra onder de kop ‘Zeg niet wat u denkt’ het een en ander aan de kaak. Feit is dat met iemand getrouwd zijn betekent: af en toe denken dat hij of zij een ‘asshole’ is, een klootzak. Maar Diekstra wapent zich tegen mogelijke repercussies door dit citaat aan Neil Jacobson, psycholoog aan de Universiteit van Washington toe te dichten. Deze man doet onderzoek naar verborgen gedachten. Gedachten die we wel denken, maar waarvan we eigenlijk vinden dat ze niet door de beugel kunnen, laat staan door onze mond naar buiten. Veel van ons gedachten’goed’ bestaat uit verboden gedachten.
Diekstra noemt er een aantal: uw partner op een diep vernederende, zwaar beledigende manier willen uitschelden, in uw huwelijk eerst opzettelijk rotzooi schoppen en vervolgens eruit weglopen gewoon omdat u wel eens wat anders wilt, uw kind(eren)(of kind eren”!) een paar ontzettende rotklapppen verkopen of dumpen, een ongeluk voor een collega regelen, uw chef in elkaar trimmen, hopen dat iemand die door u benijd wordt vreselijk op zijn bek gaat, wensen dat uw ouder(s) spoedig iets overkomt zodat de erfenis vrijkomt, een of andere vervelende medeweggebruiker de snelweg af en de vernieling in rijden, een keiharde boer laten terwijl iedereen voor de maaltijd (bid)stilte in acht zit te nemen, op bevrijdingsdag openlijk de Hitlergroet brengen, de partner van uw baas een flinke beurt geven, bidden dat uw moeder eerder overlijdt dan uw vader omdat zij de lastigste van de twee is”
De meeste mensen hebben bij tijd en wijle dit soort gedachten en nog wel ergere ook.


iGer.nl
Uit een grote hoeveelheid psychologisch onderzoek valt af te leiden, dat als we in staat zouden zijn een ‘thought/recorder’, een gedachtenrecorder, te bouwen en die op een willekeurig brein aan te sluiten, we vroeger of later vrijwel iedere gedachte die maar denkbaar is zouden registreren. Pornografische gedachten, gewelddadige gedachten, racistische gedachten, sommige met een uiterst vreemde of bizarre inhoud, ze zouden allemaal op de gedachtentape worden aangetroffen.
‘Zeg wat je denkt’, een vraag die niet zelden wordt uitge-sproken. Het geeft de ander een mogelijkheid om een indruk omtrent het gedachtegoed van de ander ‘boven water’ te krijgen.
En de vraag is dan of je op de geur van dit boven water halen zit te wachten. Het uitspreken van ‘verboden’ gedachten is meestal niet verstandig, tenzij in een veilige situatie, met iemand die dat neutraal kan aanhoren. Want juist omdat we vaak bizarre, racistisch, wrede, beledigende of overspelige gedachten denken, is de veel gebruikte aansporing ‘zeg nou gewoon wat je denkt’ zelf bizar. Maar wat blijft er nog over als voor veel van onze gedachten geldt, dat we er beter aan doen ze niet te onderdrukken en niet uit te spreken”
Het antwoord: niet al te veel aandacht aan schenken, gewoon laten gaan. Simpelweg is de conclusie dat gedachten meestal vluchtig zijn, het ene oor in en het andere uit, en binnen ‘no time’ weer vergeten. Schijnbaar zitten wij zo in elkaar” Vandaar:
VERDER GAAN
Haar wereld, ineengestort
waterlanders
die haar wang doen glimmen
kleine resten
herinnering, een puzzel
onvoltooid
dient zij haar weg
te zoeken, nergens
het luisterend oor,
de pesterijtjes, hun
grootste goed
intimiteit,
zij huilt en op
de rand van haar bord
lacht zij haar toe
haar grote,
kleine meid
en knipoogt.
Nog te volgen” Doe geen moeite!
De douche inspireerde ooit een dag als vandaag.
‘Een duister land, mijn schaduwkant.’
Maar ook vandaag heb ik de behoefte om te delen.
Omdat ik trouw aan mezelf beloofde.
Me als het ware met mijn schaduwkant verloofde.
En ik willens en wetens stukken van mezelf beroofde.
Al zal dit laatste niet zo zichtbaar zijn.
Al zal dit delen mogelijk geen vruchten af gaan werpen.
Al zal dit enkel zijn om de kommer van de kwel te scheiden.
Al zal dit enkel voor het onderscheiden zijn.
Al doet scheiden veelal lijden.
Al zal dit lijden…


iGer.nl
Pijnlijk zijn.