Verbod

Goed! Dan kan er sprake zijn van een belemmering. Maar liever een belemmering, dan de mogelijkheid van een val. Of een dwaaltocht, met zeer ernstige gevolgen. Dramatische gevolgen desnoods. Beter een teruggrijpen op een maatregel die vanuit het verleden al diverse keren tot discussie heeft geleid, dan stil te staan bij de mogelijk op korte, dan wel de middellange termijn. Want stel je nu eens voor…
‘Verbied vastbinden demente ouderen’ Kritiek organisaties op wetsvoorstel.
Er moet een verbod komen op het vastbinden van dementerende ouderen. Vastbinden is schadelijk voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid en ook ‘volkomen achterhaald’.
Dat stellen dementie-organisaties zoals Alzheimer Nederland en de Innovatiekring Dementie (Idé) in reactie op het wetsvoorstel Zorg en Dwang dat de Tweede Kamer vandaag bespreekt.
Een korte melding dit keer. Want ook ik weet op dit moment nog niet zo goed hoe de dag verder verloopt. Want stel je nu eens voor…
Goed! Dan kan er sprake zijn van een belemmering. Maar liever een belemmering, dan de mogelijkheid van een val. Of een dwaaltocht,met zeer ernstige gevolgen. Dramatisch gevolgen desn