Verbeterpunten…

Verbeterpunten heette het toen de aandachtspunten uit den boze waren. Maar hoe kun je iets verbeteren, wanneer je op alle fronten goed scoort” Hooguit wanneer je weer nieuwe woorden introduceert als excellent, het cum laude vervangt door summa cum laude en de beste onder zijns gelijken de gelegenheid biedt om bepaalde touwtjes in handen te gaan nemen. Ik bedoel maar, waar gaat het tegenwoordig nog om” Mensen die er een slag van hebben om anderen op een voetstuk te plaatsen, mensen die zo uitzonderlijk goed zijn dat je er bang van wordt, terwijl de doorsnee mens ergens in het grijze deel van het menselijk bestaan worden uitgenodigd om onopvallend dan wel anoniem door het leven te gaan. Mensen die de mensheid wat nalaten, mensen die dagelijks een goede daad verrichten, mensen die eenvoudigweg hulp en steun bieden en daar voor de rest geen ruchtbaarheid aan wensen te geven, mensen die zich schamen wanneer zij weer een beroep doen op de voedselbank of mensen die zich laten verlokken om op iedere aanbieding die geboden wordt in te gaan. Ook wanneer dit verregaand hun budget overschrijdt… Het wordt je dan ook aan alle kanten aangeboden, voor je het goed en wel beseft zit je in een huis met overbodige spullen en weet je je geen raad meer. Dan is het goed dat er programma’s zijn die een poging doen om je uit die hulpeloze situatie te verlossen. Dat heeft dan real life tv, heeft een grote amusementswaarde en geeft dat de kijker de gelegenheid om het leed van de ander te vergelijken met de sores die die anonieme kijker treft. Voorheen hield je veelal de vuile was binnen, was het not done om over je salaris te praten, laat staan dat je de ander ging vermoeien omtrent jouw dagelijkse bezigheden. Gewoonweg anonimiseren van je bestaan en er het beste van maken. Eigenlijk als een horde grijze muizen door het leven ploeteren. Hoe ik hierop kom” Ik kocht een boek. In de aanbieding. ‘Ik had een strohoed en een wandelstok.’ Jan Arends proza met een nawoord van Maartje Wortel. Zij schrijft op de achterkant ‘de taal is zo krachtig dat je er af en toe bang van wordt.’ Nu ben ik reeds in het bezit van zijn verzamelde werken, maar dit boek kon ik niet laten liggen. Arends die hovaardig en onderdanig zijn diensten aan vrouwen van stand aanbood: als huisknecht. Arends sie op een zeker moment ingreep op zijn leven door uit het raam te springen. Hij springt uit het raam van de vijfde verdieping van zijn flat op het Roelof Hartplein in Amsterdam. Maar of Jan Arends in zijn tijd dacht aan verbeterpunten…”!


IMG_0047


IMG_0050