verBEELDing


IMG_6046


IMG_5985
Uiteenlopend. Met andere woorden: geen touw aan vast te knopen,laat staan dat er sprake is van een rode draad. Het heeft meer weg van een transparante nylon draad, waardoor de hangijzers gemeden worden. Want van hitte kan geen sprake zijn. Hitte kan ervoor zorgen dat bestaande beelden verloren gaan. En daar zit uiteindelijk niemand op te wachten… tenzij en mate dat terzijde waren het de wassen beelden in Den Haag die iets van een oprisping opriepen. Die beelden laat ik dit keer voor wat ze waren. Niet meer en niet minder dan een beeld dat was. Als een mogelijkheid om andere te sparen. Hoewel ik, op termijn, niets uitsluit! Daarnaast een andere ontdekking: boekhandel van Stockum zit tegenwoordig aan het Spui. En daar trof ik en alleraardigst boek: BARAK friture. Het heeft geen nadere inleiding nodig wanneer je bedenkt dat het een bijzonder beeld van de Belgische Frietkotten betreft. Om honger van te krijgen! ISBN 978 94 6058 1359. Voor de liefhebber een aanrader!


IMG_6001


IMG_6017En Rotko”!
Verdwijnt met het zwarte doek in het zwart van het gat!