Verandert de verbetering"!


IMG_5787 (1)
Verbeter de verandering! Of verander de verbetering” Dat heeft veel weg van de kip die het raadsel van het ei probeert te ontrafelen. Want ieder verbetering zorgt immer voor een verandering, terwijl het omgekeerde in vele gevallen niet van toepassing is. Hetgeen waarschijnlijk niet de eerste keer is dat ik dit gegeven voor mezelf probeer te plaatsen en gelijktijdig de ontdekking doe dat het feitelijk niet te plaatsen valt. Neem nu het verkleinen van de foto’s waarmee ik mijn teksten probeer te illustreren. Het gegeven van 600 x 440 hetgeen het aantal pixels aangeeft, geeft mij bepaaldelijk voldoening. Maar er is wat nieuws op de markt en ook ik bezondig mij hieraan. En doe een ontdekking: de grootte van de verandering staat de verbetering in de weg. Het geheel wordt aanmerkelijk kleiner dan ik voor ogen heb. Het enige wat een relatief voordeel kan zijn is dat de instructies dit keer ook in het Nederlands zijn te volgen. Dat het Engels dat ik versta doet denken aan het steenkolen Engels van mijn middelbare school, is dit keer geen issue. Ik weet daar redelijk mijn weg in te vinden en dat het Dutch Engels is, het zij zo! Tenslotte heb ik de illusie dat ik me verstaanbaar weet te maken! Om mezelf even op de borst te slaan! Want een ander laat het (terecht!) veelal afweten!


IMG_5787
Het zijn foto’s van een deel van een werk van Constant, te bezichtigen in de Appelzaal van het Stedelijk museum te Amsterdam. Niet zozeer ‘ter lehringe ende vermaeck’ want dat er wat te leren valt ook dat durf ik te betwijfelen. Zeker op de dag dat de voormalige Majesteit zich mag verheugen op haar 77e jaardag en niet eerder Koningin zal zijn dan wanneer zij het vaantje strijkt. Van Prinses naar Koningin naar Prinses naar Koningin, het heeft wat weg van een hink, stap, sprong en het is te hopen dat voor die tijd niet ergens een kink zich voordoet. Wanneer deze zich gaat voordoen zullen we wederom geconfronteerd worden met Nationale Rouw, zal de vertegenwoordiger van het kabinet in casu de premier van dat moment woorden spreken die enigszins recht doen aan de tijd dat zij nog vertegenwoordigers mocht ontvangen om een nieuw kabinet in elkaar te laten zetten (prutsen dan wel knutselen op dat niveau is nu eenmaal uit den boze) en kunnen wij getuige zijn van een Koninklijke Bijzetting tot… het moment dat de camera’s de laatste beelden van de treden aan den volke mogen tonen. En waar de Koning zijn opwachting maakt bij de dood van dictatoriale staatshoofden, zal de gastenlijst mogelijk op dit moment ook al de nodige hoofdbrekens aan het hof en de regering kosten. 31 januari 2015. De eerste maand voorbij. Op naar de feestmaand februari. En met maart in het verschiet…
P.S. Ik houd me bij het eerste: het oude, vertrouwde!