ver raad

20090529-Herschaaldekopievan2805prkhf150

Verwondering. Verrassing. Verandering. Verzelfstandiging.
Verraad. En dat woord past net niet in de bovenstaande zin. Omdat daar ook de opzet schuil gaat.
Zoals door het woord verraad de andere kant van een gelijk in een kwalijk daglicht kan komen staan.
Men aan de loop gaat met dat gevoel van gemeenschappelijkheid.
Er oprecht getwijfeld kan worden aan de oprechtheid. Juist van de ander. Het vertrouwen wat teloor gaat.
En de vijandigheid die dit weer teweeg kan gaan brengen.
Waarbij vooronderstelde normen en waarden niet de kans krijgen zich te gaan ontwikkelen.
De vijand de overhand krijgt. En het maar afhangt vanuit welk gezichtspunt naar situaties gekeken wordt…
Zoals wel vaker een bepaalde paradox zich kan gaan manifesteren. De lippen die verzegeld worden.
Of de theorie”n die worden ontkend.
Omdat ze op een ander moment niet dat zuivere belang naar voren weten te brengen.
Dat veronderstelde zuivere belang. Waar ook weer vraagtekens bij zijn te zetten.
Het goede doel wat wordt nagestreefd. Of juist wordt afgekocht.
Omdat daardoor het andere belang veilig kan worden gesteld.
En dat vind ik wel mooi! Of eigenlijk wel prachtig!
Waar ik deze woorden vandaan haal” Uit mijn duim. En de andere kant uit een boek.
Wat over de Theorie van Alles verhaalde.
Het Einstein Enigma. Een unificatietheorie waaronder kan worden verstaan “”n
samenhangende groep formules die zou gelden voor zowel relativiteitstheorie als
kwantummechanica, dus voor sterren en melkwegstelsels, maar ook voor het subatomaire gebied.
Neutrino’s en ruimtetijd, wormgaten, snaartheorie, branen, het uitdijende heelal,
en dat alles onder de noemer van de ‘Einheitliche Feldtheorie.’
Een autistische jongen die niets anders doet dan een spelcomputer naar het hoogste level te brengen.
En onderwijl de hele ‘Einheitliche Feldtheorie’ in zijn brein met zich meedraagt.
Het geniale van het absurde. De ongekende superioriteit. De enkelvoudige genialiteit.

20090529-Herschaaldekopievan2805prkhf146

En daardoor ook weer de ongekende eenzaamheid.
Juist door die partiele begaafdheid. Het constant verkeren in andere dimensies.
En dat weer in het teken van vooronderstelde dimensies. Een tiental.
Mark Alpert is natuurkundige. En zijn abacadabra laat zich wel redelijk vlot lezen.
Nog vlotter gaat dit als je zijn natuurkundige begrippen overslaat.
Maar juist dat voelt dan weer aan als verraad. Verraad aan de schrijver.
Dan geeft zo’n boek, zo’n verhaal en zo’n plot opeens een andere
kijk op het leven al worden om de zoveel bladzijden mensen naar de andere wereld geholpen.
Want een mens meer of minder maakt Mark dan niet zoveel meer uit.
Vanwege de offers die dienen te worden gebracht.
Dan ziet Ju, onder de zinnen door, de dilemma’s die even worden aangestipt.
De nietigheid van de mens.
De oneindigheid van het heelal en de vooronderstelde, niet door mij gekende, dimensies.
Dan dient de muziek van de Byrds zich aan: ‘eight miles high…’
Of van Pink Floyd: de ‘dark side of…’
Het minder benoembare. Of juist het onbenoembare.
Zoals Trudy reageert op mijn stuk van gisteren.
Waar zij dan weer die woorden vandaan weet te plukken”
Het zomaar weer een “”ntweetje wordt. Wat mij dan weer vreugde schenkt.
En mij tussendoor van de zon laat genieten. Alsof er geen andere dingen zijn.
Ik zoek naar bezigheden buitenshuis. Hebbende. BBHH.
Of die droom. Die mij weer in de rol van ongeleide meester bracht.
Het was een invalles. Vanwege uitval. En ik ging weer eens ongelimiteerd met lessen bezig.
Een helft die met jeugdig enthousiasme zich volledig op de opdracht stortte en
een helft die niet vooruit te branden was.
Ik mij op een ander moment juist aan die situatie overgaf en hard begon te lachen.
Om mensen die hun tijd verdeden met het tegendraadse en
de mensen die er steeds meer lol in kregen en mijn grijns die alleen maar groter werd…
En daar ergens was ik! Ben ik. In mijn droom!
TUSSENIN
Onrust,
niet het juiste
woord
berusting
evenmin
maar het gevoel
dat hem belaagt
is iets
daar
tussen
in.
Ga maar weer eens weer genieten!

20090529-Herschaaldekopievan2805prkhf143