Varkenscyclus.

Zaterdagavond en ik ben op mijn manier aan het anticiperen. Ik zet de aankomende tijd naar mijn hand en neem, wederom, een voorschot op de toekomst. Niet dat deze toekomstdromen ook gericht zijn op de aankomende tijd, want ik ga je straks verblijden met een onderwerp dat me na aan het hart ligt en waar ik in mijn verleden leerlingen mee heb lastig gevallen. Om iets te doen aan het beeld van de Geriatrische zorgvrager heb ik hen ooit een opdracht gegeven, waar de revenuen zich volgende week zullen gaan voordoen. Het was een simpele opdracht en zij mochten in alle vrijheid woorden dan wel gedichten naar voren brengen die zij als relevant voor deze groep zorgvragers van toepassing achten. En daar zijn zij, naar mijn idee, bijzonder in geslaagd. Laat ik echter niet op de zaken vooruit gaan lopen, niet teveel sluiers op voorhand oplichten maar de geachte volger van deze berichten wel vast voorbereiden op de woorden die hen in de aankomende tijd te wachten staan. Het gaat om beelden die toen leefden bij mensen die nu zo’n twintig jaar ouder zijn. In de periode dat de in-service opleiding zich nog kenmerkte door de populatie van toen, dat wil zeggen, paviljoens met afdelingen waar slaapzalen van vier personen voor een belangrijk deel nog gebruikelijk was. Waar ik nog weleens in de zomer in de nachtdiensten vertoefde, waar het personeelstekort juist in die periode schrijnend was en waar alle zeilen werden bijgezet om toch een bepaalde zorg te kunnen waarborgen. Waar een beroep werd gedaan op gepensioneerden, waarbij ondersteunende diensten om een bijdrage werd gevraagd en waar ik, als docent bij de opleiding, nog jarenlang als zwerfwacht in mijn onderwijsperiode als zwerfwacht over het terrein heb gezworven, voor zover er niet een beroep op mij werd gedaan om als vaste wacht op een afdeling mijn kwaliteiten naar voren kon gaan brengen. En waar nu de tekorten in diezelfde zorg zich weer voordoen, is het slechts een herhaling van de varkenscyclus die zich met grote regelmaat voordoet. Ook wat dat betreft is er nog niet direct nieuws onder de zon…