Vandaag.

VANDAAG. Wat bracht de dag vandaag / naast rottigheid, ellende / een vreemd gevoel dat plaagt / de doffe nevel in mij knaagt / vervloekt, de hele bende! // Wat bracht de dag vandaag / vol rotzooi en mistroosting / een kommervol bestaan / in grauwheid, diepe droefenis / leven, vervloekt onding! // Wat bracht de dag vandaag / nog meer / dan weer / een rotdag, dag / vandaag! Ik kijk naar het weer en het heeft er veel van dat ik anders kijk dan gisteren…
Vrijdag, 26-05-2017.