Valreep.

Het is dat mijn zus Marjolijn niet alleen heel creatief is, maar ook nog eens is behept met lumineuze invallen. Dat wil zeggen dat wanneer een opdracht om wat te gaan doen met weerspiegelingen zij in staat is om met spiegels een kastje te bouwen, haar fototoestel in de aanslag heeft om vervolgens het een en ander op haar manier te gaan bewerken. Het is dat ik van huis uit een mate van luiheid heb meegekregen, dat ik van bewerken niets moet hebben laat staan dat ik me de finesses omtrent deze manier van realiteit naar eigen hand te zetten teveel moeite vind. En waar ik de samenloop een belangrijke rol toedicht, het fenomeen van een uiterste poging om binnen de gestelde kaders te blijven, veelal de grenzen opzoek. Het kan net of het kan soms net niet. Zonder op enig moment in het onbetamelijke terecht te komen. Maar… absurde plaatjes schenken mij de nodige vreugde. Vooral wanneer wij daar beiden enigszins verknipt op komen te staan. En wanneer ik er met een idee van haar vandoor ga, moet ik eigenlijk de credits aan haar laten, maar zet daar met de meest makkelijke zwier mijn eigen handtekening op. Jatten of gejat worden, het komt in grote mate bij herhaling voor. En wie ben ik om daar dit keer geen gebruik van te maken” Het blijft immers in de familie en door de achternaam behoef ik de voornaam niet te vermelden. En ik weet, juist doordat het binnen de familie blijft dat wij daar beiden in bepaalde mate goed sier mee zouden kunnen behalen,ware het niet. Alles heeft nu eenmaal een keerzijde en het is in de regel niet aan mij om anderen op deze zijde te attenderen. Ik denk dat het merendeel van de mensheid het worst zal zijn, om over een smaak maar niet te gaan twisten. Vandaar deze beelden, nadat de inspiratie op het Pettense strand het voor een belangrijk deel vandaag liet afweten. Het strand, de kunstmatige duinen, een trap van 75 treden en een uitzicht dat zo vlak was als de zee daarvoor, daar deed ik het in eerste instantie mee. Maar dat op de valreep van huiswaarts keren zich alsnog deze gelegenheid zich voordeed…


IMG_6609


IMG_6611


IMG_6614


IMG_6615