UWV & dichterskring

Er is altijd wel iets wat om aandacht vraagt. Niet dat ik daar moeite mee heb, maar wanneer dit een uitkerende instantie betreft, merk ik toch een zekere drempel. Terecht dat men om een identiteitsbewijs vraagt. Maar wanneer er mensen achter de balie zitten die een veiligheidsinsigne dragen, voel ik me toch enigszins onbehaaglijk. Zelfs in de rol van begelijder, hoewel begeleider meer op zijn plaats is. Want het is vooral het lijden dat mensen bij deze instantie doet komen. De een wat meer hulpbehoevend dan de ander, het aantal invalideplaatsen is dan ook navenant. Mensen die uit het werkproces zijn geraakt en zich nu dienen te vervoegen bij die instantie: UWV. Ik mocht aanwezig zijn bij een gesprek dat plaatsvond. En terwijl M. haar ziekteproces vertelde, bespeurde ik bij mezelf een medelijden, hetgeen mijn rol als begelijder enigszins verklaart. Wat ziekte met een mens kan doen en wat Lyme in het bijzonder op M. van toepassing is. Wanneer ik haar klachtenreeks aanhoor en zij constant met pijn wordt geconfronteerd, verkeer ik in de riante positie weliswaar een hartpatient met een klapkast te zijn, maar ook nog eens uitgewerkt ben. En mij dus niet bij die instantie behoef te vervoegen. Maar er is een aantal jaren geleden wel sprake geweest dat ik mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor een WIA uitkering, maar dat toen, gezien mijn leeftijd, de mogelijkheid bestond om van en FUT-regeling gebruik te kunnen maken onder de noemer Functioneel Leeftijd Ontslag, de doorloper van de Vervroegde UitTreding.en daar mocht mijn vader zaliger ooit gebruik van maken: met zestig met pensioen en de mogelijkheid om een pas aan te vragen: Pas 65. hetgeen ik op zich wel als een komische noot in het geheel zag. Ook als je de zeventig zou halen zou je nog steeds pas 65 zijn…
Neen, dan dat andere. De stad in om de posters die Anja heeft vermenigvuldigd en die Conny tot stand heeft gebracht bij verschillende instanties achter te laten. Allereerst bij boekhandel Feijn op de Laat, vervolgens een poging gewaagd bij van der Meulen en het bleef bij die poging om daarna naar de Centrale Bibliotheek te spoeden. Zo ook naar de Bieb in de Mare. En daar blijft het dit keer bij. Hooguit dat ik hiervan melding maak in mijn berichten…


img_6001


img_6002