Uitnodigen(d)!

De ene uitnodiging nog niet binnen, of de volgende dient zich aan. Pauline, Henk, Willem, Iris dan wel Gerard, allen maken deel uit van de Kunst10daagse in Bergen N-H. 150 kunstenaars maken in het Dorp hun opwachting, wachten op bewondering en hopen waarschijnlijk ook nog op wat afnemers. Mensen die hun affiniteit met kunst laten blijken en dit ook weten om te zetten in… vraag en aanbod gaan een rol spelen en het zal niet iedere kunstenaar voor de wind gaan. Het onderscheid tussen professioneel dan wel amateur met professionele ambities, dan wel een goedwillende persoon die dit een uitgelezen moment vindt om naar buiten te treden en zich gewapend heeft tegen alle mogelijke goedwillende kritiek dan wel vragen voorgeschoteld krijgt waar hij of zij helaas het antwoord op schuldig dient te blijven, rangen en standen die wegvallen en de bewonderende ohh’s en ahh’s die hen te wachten staan. Kunstenaars die nieuwe wegen inslaan, de gebaande paden achter zich laten en onderweg aan hun wegen timmeren, zij allen doen een beroep op die voorbijganger die zich haast naar deze dan wel gene… Ook ik heb plannen, wederom, mij naar dat dorp te begeven. Niet zo zeer om aan de weg te gaan timmeren, dat laat ik liever aan anderen over. Maar wanneer ik straks met wat eerste beelden dit geheel weet op te vrolijken dan besef ik terdege dat ik bevoorrecht ben. En van dat voorrecht hoop ik niet veel later enig verslag te kunnen gaan doen. Was het alleen maar om op mijn manier iets bij te gaan dragen aan de kentering die ons te wachten staat…
Kijk maar, naar aanleiding van guster!


IMG_0239


IMG_0241


IMG_0247


IMG_0248


IMG_0257


IMG_0259


IMG_0264


IMG_0269


IMG_0275


IMG_0276