Uitholling (penusschoen).

Toch heeft het wel wat. De ‘Penusschoen’, een vinding waarbij de vorm bepalend is en de uitvoering alle mogelijke afbeeldingen kan gaan krijgen. En de inspiratiebron ogenschijnlijk een wat afwijkende stijl heeft gekregen: in die zin dat mijn zwager Jan hier een bepalende rol in is gaan spelen. Hij heeft nu eenmaal iets met schoenen. En dat die schoenenobsessie mij heeft uitgenodigd om daar mijn gedachten over te laten gaan. Als voorbeeld komen een tweetal schoenen voor deze omschrijving in aanmerking: de glimmertjesschoen en het kunstobject dat hij in het Belgische Gent wist te scoren. Dat hij hiermee de show steelt wordt duidelijk wanneer hij, met het orkest waar hij deel van uitmaakt, na afloop zijn schoenen showt en hiermee zowaar een applaus door weet te ontlokken. Dat maakt juist de ‘penusschoen’ zo bijzonder. Nu is het ook nog zo dat hij werkt met Bijzondere mensen, dat wil zeggen dat hij een boterham verdient in de Geestelijke Gezondheids zorg, gekenmerkt door een voortschrijdende ontwikkeling in de vorm van het werken met tablets en laptops. Met beeldverhalen onder de noemer ‘skype’ en zo af en toe nog een fysiek contact, wanneer de betrokkene hem de gelegenheid geeft om in het heiligdom van de zorgvrager binnen te worden genood. Ja, de GGZ neemt in Nederland een hoge vlucht en dat eenzaamheid en de mogelijkheid om medicijnen naar eigen inzicht te gaan gebruiken, draagt ertoe bij dat ook de andere hulpdiensten geregeld worden ingeschakeld. Goed dat er dan de mogelijkheid bestaat om bij crisis te handelen volgens het handelingsschema dat, misschien wel in overleg met de betrokkene, is opgesteld. ‘Wanneer ik zo doe’… o.i.d. Waardoor escalatie van een noodsituatie mogelijk kan worden voorkomen. Ik bedoel maar, ken jij een land wat zo’n grote sprong in de Geestelijke Gezondheids Zorg heeft gemaakt”! Goed dat er ook nog borden zijn die de verkeersgebruiker attenderen op het feit dat er mogelijk sprake kan zijn van een ‘uitholling overdwars.’ over niet te lange tijd verwacht ik dat juist zo’n bord, in een verkleinde uitgave op de woning van een betreffende zorgvrager wordt gespijkerd. Neen, dan liever terug naar de ‘penusschoen.’ Om de ander enig idee te geven volgen een aantal afbeeldingen die mogelijk garant kunnen staan wanneer iemand met deze schoen wordt geconfronteerd. Lang en slant, waarbij de punt voorbeeldig taps toeloopt, de afbeelding van glitters kunnen worden voorzien dan wel een afwijkende kleur vertegenwoordigen. Paars bijvoorbeeld. Waarbij grijstinten niet geheel uitgesloten zijn. Tenslotte spreekt grijs tegenwoordig ook al een belangrijke rol in de boekhandel. Om over het aantal tinten grijs maar te zwijgen. Met de ‘penusschoen’ wordt de voorspelbaarheid doorbroken, brengt te kleur in de sleur van het dagelijks bestaan en zou er op termijn sprake kunnen zijn dat… Geenszins toekomstmuziek. Hooguit dat zwager Jan op een goede dag voor de muziek uitloopt, terwijl het korps een afslag neemt. Waak nu voor uitholling! Overdwars, wanneer het voorspelbaar rechtlijnig had kunnen zijn!


IMG_0846


IMG_0847


IMG_0848


IMG_0849


IMG_0850


IMG_0851