'tzit'mindedetails

Meer patiënten, andere regels. Miljoenentekort bij Dijk en Duin.
Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Dijk en Duin staat zo’n drie miljoen euro in het rood. Van personeel zonder vast contract wordt afscheid genomen en er is een ‘selectieve vacaturestop’ van kracht. Het tekort komt uit de lucht vallen, omdat Dijk en Duin halverwege vorig jaar juist positieve cijfers meldde. Dat er nu een tekort is ontstaan heeft te maken met een gewijzigde manier van declareren van behandelingen. Duin & Bosch was al uitbehandeld: staat Dijk en Duin een failliet te wachten”
‘Neen’, zegt bestuurder-directeur Hans de Veen. Volgens deze, uit de lucht gevallen, directeur kan de psychiatrische instelling zelf geld verdienen door grond en gebouwen te verhuren of te verkopen. Dat er buiten de instelling een kredietcrisis woedt zal deze man waarschijnlijk ontgaan… ‘De vastgoedafdeling van Parnassia Bavo Groep bekijkt momenteel de mogelijkheden daartoe’, meldt van Veen.
De waarde van Geestgronden kan fluctueren…


iGer.nl

‘t Is maart 2009. Een artikel in de krant haalt niet direct de voorpagina. Maar is wel noemenswaardig bevonden. Voor zover eenieder zit te wachten op dit nieuws. Dat de psychiatrie nog altijd in de verdomhoek zit, is ook nu wel weer duidelijk. ‘Van personeel zonder vast contract wordt afscheid genomen.’ Een keurige omschrijving om mensen de laan uit te sturen. Met minder mensen meer gaan doen, is de onderliggende boodschap. Daarnaast gaat de vastgoedafdeling bekijken of het mogelijk is… en dan wordt het stil. De tijd schrijdt verder.


iGer.nl
Zorg verliest honderden banen in regio. Ínstellingen worden in 2012 met 38 miljoen gekort, ‘toegankelijkheid van zorg fundamenteel aangetast’.
Alkmaar- Bij de Parnassia Bavo Groep, de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in deze regio gaan harde klappen vallen. De banen van 460 medewerkers (400 fte’s) staan op de tocht.
De voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de GGZ leiden tot grote krimp binnen Parnassia. Er wordt voor 2012 een omzetdaling van 38 miljoen euro verwacht. Dat is een direct gevolg van de overheidskortingen. Een deel van de krimp wordt opgevangen door verder te bezuinigen op materiële kosten zoals huisvesting en reiskosten, maar verlies van werkgelegenheid is onvermijdelijk. Voor maximaal 250 medewerkers in vaste dienst dreigt ontslag.
De Parnassia Bavo Groep heeft 8000 medewerkers in dienst. Onder deze groep vallen in Noord Holland de Brijder Verslavingszorg, Dijk en Duin voor psychiatrische zorg, PsyQ, voor psycho-medische zorg, Lucertis voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Palier voor forensische zorg en i-psy voor interculturele zorg. Stephan Valk, voorzitter van de Raad van bestuur, vreest een ‘fundamentele aantasting van de toegankelijkheid van zorg voor mensen met psychische problemen.’ Ook de directe omgeving van patiënten wordt daarmee geconfronteerd, aldus Valk.


iGer.nl
GGZ wil cliënt sneller behandelen in de eigen woonomgeving.
Heiloo- De GGZ Noord-Holland-Noord (1800 medewerkers) gaat mensen in een (dreigende) crisissituatie zo snel mogelijk thuis helpen in plaats van hen in een open afdeling op te nemen. Uitgangspunt is de overtuiging dat een cliënt beter thuis, in zijn eigen maatschappelijke omgeving, aan zijn herstel kan werken dan in een psychiatrisch ziekenhuis.
De organisatie wil nog voor het einde van het jaar de zogenoemde intensive home treatment-teams (iht-teams) voor de regio’s Noord-Kennemerland, West-Friesland en Den Helder/Schagen gevormd hebben. De nieuwe aanpak gaat voor iedereen in een crisissituatie gelden. Als de noodkreet bij een huisarts binnenkomt, zal die straks ook bij een iht-team uitkomen als hij om deskundige hulp vraagt Marina Verwijs, manager intensieve zorg, verwacht dat de teams straks in totaal zo’n 80 tot 120 mensen continu in behandeling hebben. Vanuit de overtuiging dat je ‘de behandeling die nu nog op een open afdeling wordt gegeven, ook -zo niet beter- thuis bij de cliënt kunt geven.’ De nieuwe aanpak is niet bedoeld als bezuiniging. Verwijs hoopt namelijk dat het geld dat wordt bespaard doordat er minder opnames zijn, naar de iht-teams zal vloeien.


iGer.nl
‘tzit’mindedetails’ ’tismaarnetwatjed’rinziet’of je ‘doordehonddanweldekatwordtgebeten’ dan wel ‘waarjeoogopvalt’ het blijft een gegeven dat de tijd en het verloop mede bepalend is voor de gekte die je straks te wachten staat…