twitter

Zo’n echte ouderwetse lummeldag. Wanneer de tijd veel eerder verstrijkt en ik nalaat daar tegenop te boksen. Niet dat het veel zou uitmaken. Het is simpelweg dat de tijd tussen mijn vingers wegglipt. Meer dan dat is het niet. Hetgeen duidelijk wordt uit de herhaling die dit geheel naar voren brengt. Of liever gezegd: naar voren laat komen. Gelijk het gisteren verliep, zoals gisteren is verlopen. Het vandaag waarschijnlijk niet veel anders zal gaan. Morgen mij te wachten staat. Wij vanavond waarschijnlijk een kaartje gaan leggen. Een spelletje doen. Een spel met een verleden. Spelen in het heden opdat de toekomst…
Straks zal er ongetwijfeld nog wel wat tijd voor zijn. Is dit nu een vorm van twitter”!