twee jaar + een dag


iGer.nl
De dag na de verkiezingen. Een dag waarop Nederland helderheid weet te verschaffen. Aan de man die zijn optreden besluit met de woorden dat hij aftreedt. De man die zich in zijn overwinningsroes niet direct te buiten gaat aan het feit dat 1.500.000 stemmen ervoor zorgen dat er 22 zetels onder zijn geestverwanten te verdelen zijn. De man die de partijen die gewonnen hebben weet te feliciteren. En de personen die de democratie een hart onder de riem weten te steken. Want daar is Nederland dan aan toe. Daar is Nederland weer sterk in. Na al die debatten. Na al die beloften. En de hoeveelheid water die wordt achtergehouden. Om de wijn wat aan te lengen. Om de kleur wat te laten verschieten. Geen rode wijn maar meer ros”. Vandaar ook een ietwat andere bijdrage voor vandaag. Als het goed is gaat de Staatsloterij voor een aantal mensen in datzelfde Nederland nog een heel belangrijke rol spelen. En over rollen gesproken: hoe kijk Ju momenteel tegen JUW eigen rol aan”

I: Onstuitbaar

Ik reis door de leemten

van mijn geheugen trekken

indrukken voorbij in een

niet te sturen landschap

van herinnering en spijt

raak ik draad en richting kwijt.

Gelukkig reis ik door.iGer.nl

Kleinschalige voorzieningen op lokaal en buurtniveau. Afschaffing van eigen risico. Lagere eigen bijdrage AWBZ. Aantal genees- en hulpmiddelen en deel paramedische zorg uit het basispakket. Verkleining basispakket: o.m. Geestelijke gezondheidszorg, paramedische hulp eruit bij lichte ziektelast. Afschaffen zorgtoeslag. Begeleiding ouderen vervalt. Per ligdag ziekenhuis 5 euro betalen. Persoonlijke verzorging (hulp bij bv. douchen) 30 min. per week zelf betalen. Gehandicaptenzorg vervalt voor mens met IQ boven 70. Begeleiding vervalt. Eigen risico 150 tot 500 euro, inkomensafhankelijk. Gezond gedrag belonen met lagere ziektekosten. Eigen risico 110 euro. Lagere premie ziektekostenverzekering. Beperking zorgtoeslag. Beperking pakket geestelijke gezondheidszorg. Geen verandering in de AWBZ, wel verhoging eigen bijdrage.
Lust U geen peultjes” Nou, dan slaat U de maaltijd maar over!

II: Zorgdragen

Gebruikt en kromgebogen

last, een lang ellendig

leven diep gegroefd in

rimpels van bestaan

twinkelen de ogen;

een enkel vuilzwart

uitgeslagen stomp, de tand

des tijds laat

zijn lippen krullen;

niets en niemand

meer tot last draagt hij

zichzelf


iGer.nl
Ik vond het bijzonder knap! Ja, de toespraak van JP. De andere kant was dat hij zich letterlijk voor het blok had gezet: ‘ik ga voor goud!’ En: ‘liever in een zes jaar oude Ferrari dan in een gloednieuwe LADA.’ Met volle overtuiging omtrent zijn politieke verantwoordelijkheid. En dat met een bijkans onbewogen gezicht. Vandaar ook het volgende opgedragen aan hem: JP. B

III: Rotsvast

Pertinent

rotsvast overtuigd

bewust voldaan

zo vol van zelfvertrouwen

staat hij in het licht

en laat zijn onverschrokken

blik over de goe’gemeente gaan;

zijn verschijnen

breekt

de onwezenlijke stilte

diep in hem

knaagt de stem

weet hij wel zeker

dat de veters van

z’n schoenen zijn gestrikt”


iGer.nl
En dan straks de tijd om te zien wat er van al die toezeggingen terecht gaat komen.
Alles op een rij: welke partij hoort bij mij” Toch de tegenpartij” Lijst geen”
Of de volgende speerpunten”
Meer veiligheid, hogere straffen, Nederland uit de euro. Verbeteren overheidsfinanci”n(2 x).. Overeind houden hypotheekrenteaftrek (2 x). Kleinere overheid. Investeren in onderwijs, modernisering democratie, hervorming arbeids- en woningmarkt. Bevorderen christelijke grondslag samenleving. Einde aan abortuspraktijk en aan mogelijkheden euthanasie. Minder immigratie, terugdringen islam in Nederland, meer veiligheid, AOW-leeftijd blijft 65 jaar. Einde aan de bioindustrie, beter leven dieren in het algemeen. Investeren in milieu. Hoge inkomens betalen crisis/bezuinigingen, lage inkomens ontzien. Lage inkomens ontzien bij bezuinigingen. Sluiten sociaal akkoord (werkgevers, werknemers en overheid) voor meer banen en democratie-akkoord (alle politieke partijen) voor meer inspraak burgers. Bijbel centraal, opkomen voor gezin. Minder overheid, meer samenleving.


iGer.nl

IV: Spookt

Recht in gedachten

krom naar buiten

Een verschil zo duidelijk

als spreken en zwijgen

zodat ik me afvraag

is dit gat te dichten”

Wordt het ooit anders”

Moet het anders”

Is zwijgen

eerlijk spreken in gedachten”


iGer.nl
En eerlijk gezegd: vanavond gaan wij voor de postelein!
Want 99 eurocent voor een pond, daar kan zelfs de markt niet tegenop!