Twaalfde herziene druk.

Toen Dikkertje Dap de trap beklom, kon hij niet bevroeden welk een impact zijn actie tot gevolg had. Velen voelden zich geroepen om zijn daad te volgen, hetgeen vele ladders tot gevolg had. Iedereen wilde opeens een trap dan wel een ladder bezitten, was het alleen maar omtrent het feit dat dit in niet onbelangrijke mate maatschappelijk aanzien tot gevolg had. Maar anderen waren te laat, konden hooguit ontdekken dat van enig maatschappelijk aanzien geen sprake meer kon zijn. Aanzien hebben, daar draait het in de regel om. Maar van enig aanzien van de lieden die onderaan de ladder staan, kan welhaast geen sprake zijn. Neen, er werd door de mensen die reeds de nodige sporten achter zich hadden gelaten, was van enig omzien geen sprake. Hooguit was hun blik gericht op de volgende sport, hoger en hoger was het doel dat zij zich stelden en van enig medeleven met hen die achterbleven, ook daar was geen sprake meer van. En dat zij door deze actie steeds verder dreven ach, een enkele kniesoor die op de sport bleef staan, had hooguit wat te mekkeren. Wat valt er immers nog anders te doen” De ladder beklimmen waar in het verleden ladders werden opgehaald. En dan doel ik op het feit dat nylonkousen op een goed moment een deel van de mode gingen bepalen. Dat daarvoor specifieke ateliers in het leven waren geroepen en dat een bepaald aantal derniers de dikte van de nylon aangaven. Kom daar nog eens om en je wordt al snel versleten voor een oudere, een fantoom in zekere zin. Of misschien wel voor een factotum. Ontwikkelingen, tegen de stroom inroeien, tegendraads zijn of een lumineus idee hebben, waar geen hond belangstelling voor heeft. En dat alles om maar op te vallen, in de race te blijven op die onvoorspelbare maatschappelijke ladder. Wilders die voor de zoveelste keer is gekozen tot politicus van het jaar, treitervlogger tot het woord van 2017 en door van Dale zal worden geeerd. Opgenomen worden in die Dikke, die steeds minder wordt aangeschaft omdat er tegenwoordig zoveel andere alternatieven zijn. Ik kocht hem ooit toen ik een tweede prijs ontving voor een gedicht, en mijn Dikke staat nog immer in de boekenkast. Ben dan ook in het bezit van de twaalfde herziene druk en of dat ervoor zorgt dat mogelijk maatschappelijk aanzien ook in deze druk uitgebreid wordt toegelicht…