Triplette / trisette!


iGer.nl
Geregeld geeft het geen pas. Mensen die nergens om vragen en toch vertoeven in, wat zo mooi heet, de openbare ruimte. Openbaar waardoor het kan gebeuren dat onbekenden plaatjes schieten van mensen die daar,in het geheel niet, om vragen laat staan daarvan gediend zijn. Alleen… die openbare ruimte is er voor eenieder. Hetgeen dan weer enerzijds een beroep doet op zorgvuldigheid, anderzijds vormen van respect in de weg kan staan. Niet dat ik mij daar, met een onbepaalde regelmaat schuldig aan maak, maar ik moet dit toch even kwijt. Opdat niet de indruk ontstaat dat ik mij schuldig maak aan vormen die ook door een gemiddelde paparazzi kan worden gehanteerd. Daarnaast realiseer ik mij terdege dat, waar mijn oog op valt niet veel meer is dan het gemiddelde oog van de buitenstaander. Laat echter niet onverlet dat ik deze woorden wel kenbaar wil maken. Hetgeen bij deze dan ook is gedaan. Niettemin mocht ik mij vandaag weer begeven in de stad, die gisteren voor een belangrijk deel in het teken van rood stond, vandaag standjes die de hemel probeerden te tergen. Waar schreeuwende meeuwen en krijsende volgelingen probeerden het geluid van een Harley te overstemmen. Wat even plaatsvond, voor het daverende applaus van het toegestroomde publiek het trio Triplette uitnodigde voor een volgend deel van hun spectakel. Een woord dat recht doet aan de show die opgedragen werd an de grootouders zaliger, die reeds aan het einde van de dertiger jaren van de vorige eeuw hun kunsten aan het publicum mochten vertonen.


iGer.nl


iGer.nl
La Compagnie Les P´tits Bras. Belgen nota bene, die geheel vanuit wat ooit de Zuidelijke Nederlanden waren hun opwachting hier ter stede kwamen maken. Waarbij de grap en de komische grol elkaar, om beurten, mochten afwisselen. Waarbij trapeze werk werd afgewisseld met enig jongleertalent en waarbij de eenwieler naast het overweldigende muziekspektakel, de toeschouwers ademloos wisten te vermaken. Waarbij de zon, voorbeeldig, dit geheel wist te illumineren, nadat vanochtend het hemelwater in grote overvloedigheid straat en tuin van een immense hoeveelheid vocht wist te voorzien. Nederland, waarschijnlijk is ook daar iets met het klimaat aan de hand. Maar waar niet. In grote mate en met aangepast verdriet. Wat heb ik echter te klagen. Slechts als een constatering valt dit op te merken en als zodanig te vermelden. Voor de rest heb ik weinig te zeiken. Dat doen anderen wel voor mij…


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Moet er nog een beetje inkomen. Kan wel over het een dan wel het ander gaan vertellen, edoch heeft dit dan wat weg van een memoreren. Terugblikken in de tijd, een tijd die verder voortschrijdt. Wat zou de tijd anders te doen hebben. Ik zou het zo een, twee en nog een veelvoud van getallen niet weten. Hooguit dat er morgen wel weer met vreemde cijfers zal worden gegoocheld. Dat de eenvoud van een van Til, een gerenommeerde designwinkel een uitverkoop houdt aan de hand van de guldenperiode. Waardoor een korting ontstaat van 55 % hetgeen zij dan ook duidelijk wereldkundig maken. Ook die branche ontkomt er niet aan veel Noord Hollands kanaalwater door de Nederlandse wijn te lengen. En zo blijven we wat bezig. Zo blijven we net doen alsof de omstandigheden door ons te beinvloeden zijn. En maken we ons op om straks de Kunduzgangers de gelegenheid te bieden om met percentages van gemiddelden de schatkist te gaan vullen. Opdat wij toekomstige generaties niet opzadelen met… ja, met wat eigenlijk. Bodemloze kisten en deksel van Pandora zijn ons, door de eeuwen heen, reeds eerdere malen voorgegaan. Het is aan de huidige voorgangers dan ook mogelijk niet geheel besteed dat we straks weer met holle beloftes worden geconfronteerd. Het spiegelbeeld dat ons wordt voorgehouden. En alles wat er nog meer uit de kast zal worden getrokken. Mij komt het voor dat we weer eens met dingen in de kast aan het werk moeten gaan. Opdat, in een ander tijdperk, die rotzooi als oude lijken uit de kast kunnen komen.


iGer.nl


iGer.nl
Heb je iets om naar uit te kijken, waardoor dit laatste plaatje als een voorbode kan worden beschouwd…


iGer.nl