Tot eer strekken.

Om iemand in diskrediet te brengen, heb je niet eens zoveel nodig. Je verspreidt wat geruchten, spreekt je netwerk aan en voor je het weet wordt de mug alsnog een olifant. Gelijk ook dat lied van die man in de Zaan die zijn kraan open had laten staan. En waar heel de stad schijnt te zijn ondergelopen, bleek achteraf dat het gewoonweg een kwestie van dweilen met de kraan open was… Zo ook in de politiek, dat iemand een uitglijder maakt dat kan de beste gebeuren, dat oprecht berouw een ander verhaal is weer wat anders en dat wanneer wordt toegezegd het teveel ontvangen geld weer terug te betalen zou de kous af zijn geweest, ware het niet dat wij tegenwoordig tegen het licht van de integriteit worden gehouden. Gelijk ook voor een ieder tegenwoordig een Verklaring van Goed Gedrag mag worden verwacht. En waar de een keurig binnen de lijntjes kleurt, zal de ander er geen moeite mee hebben om buiten de lijntjes zijn mogelijk gelijk te gaan halen. Er zullen immers altijd mensen opstaan die te kwader trouw zijn. Mensen die er geen algemene moraal op na houden en die er geen been inzien om iemand anders te belazeren. Bijvoorbeeld door kaartjes voor een concert te verkopen en nalaten om deze kaartjes ook aan de betrokkenen te doen toekomen. Een vorm van oplichting waarbij het internet een glansrol kan gaan spelen. Als in 2016 is gebeurd met een concert in Engeland en waarbij de kaartjes door iemand uit Roemenie werden aangeboden, maar nooit werden geleverd. En dan blijkt dat de Europese Unie een glansrol in deze kan gaan vertolken en komt een verzoek via de Politie in Nederland om alsnog een verklaring af te geven, opdat een verdachte aldaar zich op kan gaan maken voor een proces. Maar waarbij de woorden mogelijk een wezenlijke rol in dit verzoek gaan spelen. Toch doet dat mij op de een of andere manier deugd. Het betekent voor mij dat te kwader trouw alsnog wordt gehonoreerd en dat te goeder trouw nog steeds als uitgangspunt gangbaar is. Je kunt nu eenmaal de mens die zich laat verleiden door op de uitnodiging van die onbekende ander in te gaan, niet verwijten dat absoluut wantrouwen plaats heeft gemaakt voor absoluut vertrouwen. En dat laatste strekt diezelfde mens nog steeds tot eer!