Tobbe r & zo

Vrijdag, 14-07-2017.
Zo langzamerhand loopt de afgelopen periode tot een einde. Ik vond het een genoegen om zo de afgelopen tijd bezig te zijn geweest en voor de orde van de dag weer een aanvang neemt wil ik je toch nog met een lach en een gedeelde traan mee nemen op een reis door mijn geest. En ik doe dit met de volgende afleveringen: DE TOBBER EN DE BADKUIPSERENADE, een bedrijf in een drietal delen. Vandaag deel I om vervolgens de andere dagen wat op te gaan rekken.
Altijd weer die vragen! Is het dit niet, dan is het dat wel. Is het een net voor elkaar, doemt een andere vraag weer op. Denken en overdenken en zijn gedachten gieren constant door elkaar. Een grote wirwar, een groot labyrint waarin hij constant op zoek is naar de uitgang. Heeft hij de ene herinnering gelezen, volgt direct een aanmaning. Een gevoel van constant in gebreke zijn en dit nog blijven gedurende zijn hele armzalige leven blijft hem achtervolgen. Heeft hij net een lumineus idee gelanceerd, wordt hij door een ander voor het blok gezet. Of gaan anderen er weer met zijn idee vandoor. Hij hobbelt als een paard constant achter zijn eigen wagen aan. Hij denkt te mennen maar het blijven de anderen die hem aan hun teugels leiden. Als een stroman die verdwaald is in een veld waar hooguit wat vergeten stoppels te vinden zijn. Zelfs vogels schrikken niet meer van hem en het heeft er veel van weg dat slechts kraaien zijn pad volgen. Denken en overdenken en voor hij het goed en wel beseft zijn ook die overdenkingen op de vlucht geraakt. Waar gaat het in het leven over” Waar gaat het in mijn leven over” En wat ben ik waard als ik een vergelijk maak met een ander. Neen, waar anderen reden hebben om in de hemel te vertoeven is zijn leven meer gebaat bij de hel. Zelfs de pillen die hem worden voorgeschreven zijn niet in staat om dat gevoel wat te verzachten. En wanneer hij droomt zijn het de beren die hem wakker houden, en de slaap die hij zo node heeft, wordt hem zelfs onthouden…


IMG_7174


IMG_7189