'tistochnoggoe…

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

rijksarbeidsbureau

afdeling beroepskeuzevoorlichting

van het gewestelijk arbeidsbureau te Alkmaar

Betreffende……………….: Willem I.K. Pijper

Straat en woonpl……….: Willem Bartiusstraat 17, Alkmaar

Geb.pl. en datum………: Alkmaar, 6 mei 1947

Hoofdberoep…………….: scholier

Vooropleidingen………..: 6 klassen l.o., 1 jaar v.g.l.o., 2 klassen u.l.o.

Dat. en pl. Onderzoek..: 25 september 1962 te Alkmaar

Adviseur en dagtek……: S.C. de Jong, 25 oktober 1962

ADVIES

Wik heeft een voor zijn leeftijd nog vrij jongensachtige en avontuurlijke instelling. Hij houdt van beleving en zijn gedachten zijn nogal doortrokken met fantasie. De toekomst ziet hij nog als een groot avontuur waarin hij zelf een rol speelt, maar niet op de voorgrond treedt. Dit ligt ook minder in zijn aard. Hij is niet eerzuchtig en scherp, doch eerder iets gemakkelijk en afwachtend.

Zijn houding ten aanzien van zijn omgeving is vrij neutraal, doch wel positief. Hij gaat het liefst zijn eigen weg en bemoeit zich uit zichzelf nog weinig met anderen.

Wik is voldoende belangstellend in allerlei, doch het is vooral de regelmatigheid. die bij hem nog zwak is, waardoor het leren veel van hem vergt. Het avontuur en het onbekende hebben zijn belangstelling en voor het saaie leren kan hij moeilijk het geduld opbrengen. Hij is dan veel te voortvarend en te weinig nauwgezet en ‘t moet betwijfeld worden of hij wel altijd alles aan zijn huiswerk heeft gedaan.

Wik behoeft anders niet in de lagere klassen van de u.l.o. te doubleren. De algemeen verstandelijke aanleg ligt op een ruim voldoende niveau. Als hij zich iets meer in de studie zou gaan verdiepen behoeft hij op de u.l.o. niet te mislukken. De taalaanleg is ruim voldoende en ook rekenkundig kan hij voldoende meekomen. Wiskundige problemen geven wat meer moeite, doch ook op dit punt kan hij vooruitgaan wanneer de aandacht en nauwgezetheid verbeteren.

Hoewel de vooruitzichten op succes nog twijfelachtig blijven, lijkt het goed om Wik op de u.l.o. te laten. Enige controle en leiding bij het huiswerk zijn wenselijk.

Voor een vakopleiding heeft hij weinig interesse, maar hij heeft in ‘t algemeen voldoende aanleg.

Wanneer er in de derde klas van de u.l.o. nog geen grotere zelfwerkzaamheid voor de school is gekomen en het weer op doubleren gaat uitlopen, kan hij beter een bedrijfsopleiding gaan volgen. Thans is op de u.l.o. ook nog een reele kans aanwezig. Geduld zal nodig zijn en leiding is wel gewenst om hem in dit stadium niet teveel achterop te laten komen.

Wanneer Wik de u.l.o. onverhoopt eerder mocht verlaten kan hij desgewenst voor een beroepskeuzeadvies terugkomen.

De beroepskeuzeadviseur,


IMG_6464