Timmeren


iGer.nl


iGer.nl
Het valt niet mee om onderweg aan de weg te blijven timmeren. Nu valt timmeren mij in het algemeen al niet mee, (hoe houd ik de spijker recht als deze zich in een hoek dreigt te verplaatsen, laat staan dat de kromming er niet veel later voor zorgt dat, na het verwijderen van die spijker, ik pogingen onderneem om het kromme weer recht te buigen, waarbij ik een vergeefs beroep doe op Willem van Hanegem die ooit als ‘de kromme’ furore maakte op de groene mat) maar dit alles plaats ik dit keer terzijde. Ik neem me voor om het zeer kort te houden, de beelden die ik vandaag mocht vast leggen het verhaal te laten vertellen en morgen eens terug te gaan blikken hoe deze korte terugblik is ontvangen. Al met al blijkt weer eens dat ik weinig in de melk te brokkelen heb, laat staan dat ik iets zinnigs heb om te delen.


iGer.nl


iGer.nl
Hoewel ik vandaag toch vrij zinnig heb doorgebracht. Door met cijfertjes te spelen, met getallen te gaan goochelen en vele zaken door mijn handen te laten gaan, ik een bijdrage heb geleverd aan de niet altijd zichtbare economie in Nederland en dan met name in een dorp ten noorden van de stad Alkmaar. En in dat Noordelijke gedeelte was het lang niet zo wit als in de Zuidelijke Nederlanden en of het er net zo koud was durf ik stellig te betwijfelen. Doe het dus met de dingen van vandaag! Mogelijk valt er morgen nog veel meer te verwachten, alhoewel…


iGer.nl