'Things are different today…'

Dingen van gisteren zijn veelal anders vandaag. Hoewel dat geen wet is van Meden en Perzen. Laat staan dat de deur die reeds openstond zich verder opent. Hoewel er zeer zeker sprake is van een constante: wakker worden, ontbijten, koffie drinken en de courant. Wassen, aankleden een boodschap doen, een boodschap achterlaten, wat bewegen, denken en treuren desnoods. Om al dat achter je ligt en de wetenschap dat de tijd die je rest steeds korter zal zijn. Op zich niets bijzonders en het feit dat er toch verschillen optreden geeft iets weer van het leven dat je meemaakt. Tot zover niets nieuws onder de zon, hooguit de constatering van dat wat ik eerder reeds naar voren bracht. En toch weet ik iedere keer weer een andere draai aan het geheel te geven. Eenvoudig weg door achter dit medium plaats te nemen, mijn duimen een aantal keren heb laten draaien, in beweging ben geweest en mijn nieuwe lading medicijnen te hebben gehaald. Dan zie je pas hoeveel mensen met mij een nummertje trekken, gelaten afwachten tot het nummer verschijnt en dan hun geboortedatum aan de assistente doorgeven. Niet je naam doet ertoe, slechts je geboortedatum. Waarbij wat later de vraag wordt gesteld waar je woont. En wanneer dit bevestigd wordt een ogenblik te wachten en een volgende lading van pillen in je handen terecht komt. De plastic tasjes die achterwege blijven om niet veel later met die lading door het winkelcentrum te lopen. Zichtbaar voor iedereen, althans wanneer de ander daar oog voor heeft. Maar in de regel ontgaan dit de ander. Bezig met eigen besognes, met het doen van een andere boodschap dan wel simpelweg op weg naar huis. Het is allemaal zo vanzelfsprekend, zo gewoon dat niemand daar verder bij stilstaat. Maar dan treft een fotoreportage in de courant hoezeer dat anders kan. Over ruim twee maanden zullen vijfhonderd vluchtelingen hun intrek gaan nemen in het voormalig belastingkantoor in Alkmaar. Wordt dat gebouw momenteel gestript, beton van linoleum voorzien, op de hoeken een kookgelegenheid gemaakt en komt er een gezamenlijke toiletten en doucheruimte. Worden voormalige kantoorkamers omgebouwd naar woongelegenheden voor drie, vier dan wel vijf personen. En ziet het ernaar uit dat deze voorziening zeker drie jaar aan de COA ter beschikking zal worden gesteld. Trekken vele vormen van hulpverlening op termijn ook in dit gebouw en zal ook de Stichting de Vriendschap zich over deze mensen gaan ontfermen. De Vriendschap, waar ik al eerder melding van mocht maken. Naar aanleiding van die Zalige Kerstvlucht. Waarbij Rick Akkerman zijn sporen als ‘vluchtelingenfotograaf’ achter heeft gelaten. Waarbij mensen hun wensen naar voren konden brengen. Bescheiden wensen van onbekende mensen die door het beeld dat van hen werd gemaakt toch een idee hebben gegeven omtrent de mens die zij zijn. Mensen. En wanneer het mensen betreft komen velerlei gevoelens naar voren. Van mensen die zeggen dat zij zo rap mogelijk terug dienen te keren naar het land van herkomst, tot mensen die juist die mensen van harte welkom heten. ‘Things are different today’, is het lied dat door mijn hoofd spookt. Een nummer van The Stones. Uit een andere tijd, onder andere omstandigheden. Mijn wereld toen was te overzien. De wereld waarin ik nu verkeer is, wat mij betreft, te veelomvattend. Daar maak ik een keuze in. En dat mijn keuze om me geregeld van de wereld af te sluiten…


IMG_1191


IMG_1195