The ABRI-BASTARDS

IMG_5617
Ze maken er een feestje van! THE ABRI-BASTARDS. Een gezelschap dat uit drie stellen bestaat en het nieuwe jaar met bubbels en bollen viert. De indruk maken aan het picknicken te zijn. En dat ook feitelijk doen. Dit al jaren schijnen te doen. In een Abri aan de Zeeweg in Bakkum. Een Abri die slechts drie maanden wordt gebruikt en de rest van de tijd leeg staat. Op die enkele reiziger die beschutting zoekt voor de regen om huiswaarts te kunnen keren. Zij vermaken zich uitstekend. Het is Rob die twijfelt aan zijn gezichtsvermogen, denkt te hallucineren als we nog een extra rondje om de rotonde maken. Wij keren terug van het strand van Castricum na een wandeling op het strand. Een totaal andere manier om oud en nieuw te vieren. Geen bubbels, geen heildronk slechts de maan die tussen de wolken door licht laat stralen en de wind die zorg draagt voor een geseling door het zand. Striemend en zandstralend het zand voor zich uit jaagt. En de luwte die zich bij het paviljoen voordoet. En het licht, het licht van het vuurwerk dat zich uitstrekt van Egmond, over Heiloo, Limmen en Castricum via Heemskerk Velsen en IJmuiden aandoet. Een verreikend vergezicht of misschien wel een verrijkend vergezicht, gezien het uiteenspattende vuurwerk dat bijkans niet voor professioneel vuurwerk onderdoet. En wij missen wat: een grote, uitslaande brand die de belangrijkste winkelstraat in Alkmaar laat vuren en vlammen. Het geluid van sirenes dat ‘s nachts het ernstigste doet vermoeden. Hetgeen ook niet veel later blijkt, hoewel eerlijk gezegd een belangrijk deel van dit gebeuren aan mij voorbij is gegaan. Burgemeesterpiet kan zijn borst nat maken, juist in deze nacht waarin Groot Alkmaar zijn beslag heeft gekregen. Absoluut geen sprake is van een vreugdevuur maar voor de betrokkenen sprake is van een regelrechte ramp. Panden worden verlaten en opvang vindt dit keer plaats in het Stadskantoor. Voor zover familie geen onderdak aan de getroffenen kan bieden. Alkmaar was al fel tegen vuurwerk, maar dit vuur werk zal men ongetwijfeld niet hebben ingecalculeerd…


IMG_5618 (1)
De tweede dag van 2015. Een terugblik waardig wat mij betreft, wanneer ik op 1 januari 2015 me buig over dat wat deze dag teweeg heeft weten te brengen. Alkmaar landelijk in de belangstelling mar gelukkig niet zoals Volendam ooit schrijnend in een vergelijkbare belangstelling kwam te staan. Vreugdevuren en vlammenzee verhouden zich nu eenmaal niet. En waar getracht wordt om het kwaad te verdrijven, is het juist het kwaad dat geschied alsof je daar geen zeggenschap over hebt. En in de regel is dit ook zo. Noem het geen lot en zeker geen karma maar kom stomweg tot de ontdekking dat het fenomeen van de samenloop ook nu weer een glansrol is toebedeeld. Hetgeen zich waarschijnlijk ook dit jaar met regelmaat voor zal gaan doen. Samenloop en omstandigheid hebben nu eenmaal een verbond gesloten, zoals het gisteren ook al liep. En die samenloop… ik houd het erop dat ook dit jaar met de onregelmatigheid van een niet opgewonden klok dit zich in de tijd zal blijven voordoen, was het alleen maar omtrent het feit dat ik daar geregeld melding van zou kunnen maken. En voor de rest: ik houd het nog steeds op genieten!


IMG_5619