terugblik I

Een achterhaalde hobby” In zekere zin wel. Het verzamelen van postzegels met een Nederlands karakter dan wel mondiale zegels op circusgebied hebben nog steeds mijn aandacht. En wanneer de veiling zich voordoet ben ik niet benauwd om in mijn buidel te tasten. Dat staat mogelijk haaks op het verhaal van gisteren, maar voorlopig doe ik daar het een en ander aan. En wat de trigger in deze is, de prijzen die in de catalogus worden vermeld. Maar net als met zoveel andere zaken is het veelal de gek die bereid is om een bepaald bedrag te betalen. Of, beter gezegd, wat de gek ervoor geeft. En die gek ben ik aan de ene kant en die gek aan de andere kant is DE GROTE ONBEKENDE. Postzegels, wie spaart ze nog” Van de avonden die ik de laatste jaren heb bezocht is opvallend de hoge gemiddelde leeftijd van de gezellen van de club. En waar ik sinds afgelopen vrijdag ook een duit in dat leeftijdszakje heb gedaan. Tenslotte is 69 niet direct een getal dat een onbelangrijke rol in het leve heeft weten te spelen. Waar ik dan een bepaald standje in het verleden aan wist te koppelen, maar dat standje is helaas al jaren verdwenen. Gelijk in wezen met de missionarispositie, de Chick dan wel de Candy die in het verleden vanonder de toonbank werden verkocht…


IMG_1912


IMG_1918


IMG_1927


IMG_1932
Ik houd het vandaag nog maar eens op wat beelden van Elfia, beelden die een andere hobby van mensen naar voren brengt. Beelden ook die voor een belangrijk deel gepaard gaan met andersoortige investeringen. Koehoorns als drinkbeker, masker die ook in een SM-scene van toepassing zouden kunnen zijn, ware het niet dat de mensen die Elfia met geheel andere bedoelingen naar dit festijn afreizen. En dat kent ook zo zijn of haar charme. En met die charme heb ik even een tip van de sluier onder de radar opgelicht!