Terug naar gisteren, met het oog op morgen…

Laat ik er vandaag maar niet zoveel werk van maken, gisteren was het de aankondiging, foto-verf-foto, vandaag zijn het de geverfde foto’s die een beperkte rol gaan spelen. In die zin dat ik allereerst een foto van het totale schilderij laat zien, daarna inzoom op de delen die ik zo goed gelukt vond dat die een nadere bestudering waard zijn. Want waar het oog de mogelijkheid heeft om het totaal te aanschouwen, zijn het de gereconstrueerde beelden die voor zichzelf spreken. Een viertal, terwijl er nog meer op mijn kaartje te vinden zijn. En als het een geluk is dat het de kijker treft, kan ik hooguit nogmaals melding maken van het feit dat deze vorm van hyperrealisme in zekere zin alle perken te buiten gaat dan wel te buiten gin. En daar zal ik het vandaag bij laten…


IMG_6685


IMG_6686


IMG_6687


IMG_6688